Pagini WEB


Autor: prof. Dumea Dan Lucian
Colegiul Tehnic ”Andrei Saguna” Oradea

Paginile web se pot asemăna într-o oarecare masură cu o pagină de ziar deoarece pot conține text în cele mai diferite formate, imagini, dar și conținut multimedia interactiv. Ele sunt documente scrise cu ajutorul limbajului HTML (Hyper Text Markup Language). Limbajul HTML este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afișate într-un browser (navigaror), și este codul care stă la baza creării de documente hipertext.
Pentru scrierea unei pagini web se pot utiliza fie editoare specializate pentru realizarea în mod interactiv a paginii (Macromedia Dreamweaver, Adobe GoLive sau Microsoft FrontPage), fie simple editoare text (Notepad, WordPad). Un document HTML nu este altceva decât un fişier text care, pe lângă informaţia propriu-zisă ce va apărea la încărcarea acesteia în browser, conţine şi o serie de elemente speciale, denumite tag-uri sau etichete, şi au extensia .html sau .htm. În marea lor majoritate aceste etichete sunt pereche, una de deschidere <eticheta> şi alta de închidere </eticheta>, mai exista şi cazuri în care etichetele nu se închid, atunci se foloseşte <eticheta />. Unele etichete permit utilizarea de atribute care pot avea anumite valori: <eticheta atribut=”valoare”> … </eticheta>. Browserul interpretează aceste etichete afişând rezultatul pe ecran. HTML-ul nu este un limbaj case senzitiv (nu face deosebirea între litere mici şi mari).
Structura unei pagini generala a unei web este:
<html>
<head>
<title>Pagina web</title>
</head>
<body>
<h1>Prima mea pagina web</h1>
Bine ati venit!<br />
Aceasta este prima mea pagina web.
</body>
</html>
Orice pagina web este cuprinsă între etichetele <html> si </html>, care spun browser-ului că fișierul încarcat este un document html și este compusă din două secțiuni:
1. antet – care este cuprins între etichetele <head> si </head>. Secțiunea conține titlul documentului introdus între elementele <title>,</title>. Tot în această secțiune se pot include scripturi și alte informații folosite în general de motoarele de căutare.
2. corp – care este cuprins între etichetele <body> și </body>. Această sectiune conține toate informațiile (text, imagini, …) care se doresc a se afișa în browser.
Printre etichetele cele mai des folosite în paginile web sunt:
1. h1 la h6 – folosite pentru a defini titluri în paginile web;
2. b – pentru scrierea cu caractere îngroșate;
3. i – pentru scrierea cu caractere italice;
4. u – pentru scrierea subliniată a textului;
5. img – folosită pentru încărcarea unei imagini într-o pagină web (ex: <img src=”nume_imagine”/>);
6. font – permite formatarea textului (mărime, culoare, numele fontului) aflat între etichete;
7. p – folosită pentru definirea unui paragraf;
8. a – folosită pentru crearea unei legături către o altă pagină. Atributul necesar pentru această etichetă este href prin intermediul căruia se specifică numele pagini care va fi încărcată (ex: <a href=”nume_pagina.html”>text</a>)