TEST DE EVALUARE


Disciplina LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE

Autor: prof. Diana Loghin
Liceul ,,Ștefan Procopiu” Vaslui

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (45 de puncte)

1.Definiţi conceptul de argumentare.10 puncte

2.Termenul este definit ca fiind un cuvânt sau un grup de cuvinte care exprimă o noţiune şi care se referă la unul sau mai multe obiecte, reale sau ideale.
Precizaţi care din următoarele cuvinte şi grupuri de cuvinte reprezintă termeni: propoziţie compusă, frumuseţe, activitate, lecţie, sunt, şi, cuvânt, pisică, selecţie. 14 puncte

3.Fie următorul argument, care conține concluzia si două premise, una explicită, iar alta doar implicită sau subînțeleasă: „Socrate este muritor, pentru că este om.“
Se cere:
a. Identificați concluzia argumentului;
b. Identificați premisa explicită a argumentului;
c. Precizați care este premisa subînțeleasă a argumentului.15 puncte

4.Încercuiți litera corespunzătoare enunțului/enunțurilor de mai jos, care pot fi apreciate ca false din punct de vedere logic.
a. Termenii “ciupercă” şi “comestibil” se află în raport de încrucişare.
b. Termenii “planetă” şi “corp ceresc” se află în raport de identitate.
c. Termenii maieu, cămaşă, haină, palton sunt corect ordonaţi crescător, în funcţie de extensiunea lor.
d. Termenii “fotbal” şi “handbal” se află în raport de contradicţie, ca specii ale genului “sporturi cu mingea”.
e. Termenii cerc-pătrat, termen vid, termen, formă logică sunt corect ordonaţi descrescător, în funcţie de intensiunea lor.6 puncte

PARTEA a II-a (45 de puncte)

1. Pot avea rol de premise sau de concluzie într-un argument numai propoziţiile:
a. exclamative; b. declarative; c. interogative; d. imperative4 puncte

2. Se dau următoarele enunţuri:
1) Raportul de concordanţă se stabileşte între termeni care au aceeaşi extensiune.
2) Doi termeni se află în raport de contradicţie numai dacă sunt specii diferite ale aceluiaşi gen, cu condiţia ca genul să aibă numai două specii.
Este adevărat căa. Ambele enunţuri sunt adevărate.
b. Primul enunţ este fals, dar al doilea enunţ este adevărat.
c. Ambele enunţuri sunt false.
d. Primul enunţ este adevărat, dar al doilea enunţ este fals. 4 puncte

3. Dacă toți A sunt B si niciun C nu este B, grupați propozițiile de mai jos în casetele corespunzătoare:
a. Toți B sunt A;
b. Unii B sunt A;
c. Niciun B nu este C;
d. Niciun A nu este C;
e. Unii C sunt A;
f. Toți A sunt C.

Propoziţii adevărate             Propoziţii false             4 puncte

4. Construiți un argument cu o singură premisă pentru a justifica drept concluzie (teza) propoziția: „Unii români sunt fericiţi.“ 10 puncte

5. Utilizând metoda diagramelor Euler, reprezentaţi grafic raporturile existente între următorii termeni:
a) animal acvatic şi peşte;
b) vinovat şi nevinovat;
c) Oceanul Atlantic şi Pacific;
d) medic şi doctor;
e) elev şi poet;
f) raport de contrarietate şi raport de contradicţie 15 puncte