Studiu de specialitate privind E-learning-ul


Autor: prof. Titu Neacșu
Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, Timișoara

IPOTEZA:
O dată cu apariţia calculatoarelor personal şi în special cu dezvoltarea INTRANET-ului şi INTERNET-ului E-learning (Olimpius Istrate, cercetător asociat, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei-ul) a pătruns pe scară largă în educaţia atât a tinerilor cât mai ales a adulţilor.

ABORDARE:
Sub denumirea de software educaţional sunt dezvoltate o gamă largă de materiale electronice pentru a îmbunătăţii procesul de educaţie: hărţi, dicţionare, enciclopedii, filme didactice, prezentări în diverse formate, cărţi, teste, tutoriale, simulări, software ce formează abilităţi, software de exersare, jocuri didactice etc.
Computerul şi materialele electronice/multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învaţare, evaluare pentru realizarea unor sarcini individuale sau ca mijloc de comunicare. În sens restrâns, e-learning reprezintă un tip de educaţie la distanţă, ca experienţă planificată de predare-învaţare organizată de o instituţie ce furnizează materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de cursanţi în manieră proprie.
Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării – în special prin Internet. De asemenea, platformele de e-learning pot fi folosite de companii la cursurile pe care acestea le ofera angajatilor. Pregătirea lor putând avea loc la serviciu, nefiind nevoie de deplasarea lor în alte locaţii. (…)

BENEFICIU:
Acest studiu ne determină să ne punem următoara întrebare: Poate E-learning-ul să înlocuiască eficient învăţământul tradiţional?
Rezultatele obţinute în urma analizei făcute ne determină să credem că doar varaianta E-learning NU este eficientă. Alegerea şi combinarea celor două tipuri de educaţie este o variantă care, acum la început de secol XXI, poate fi folosită eficient pe scară largă. Deci, trebuie să acordăm o foarte mare atenţie folosirii noilor tehnologii şi în acelaşi timp să ne păstrăm umanitatea, să avem măsură în toate, orice este dăunator dacă este folosit iraţional. (fragment)