Procesorul de texte Microsoft Word


Autor: prof. Titu Neacșu
Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, Timișoara

Programele de editare ocupă un loc important în cadrul software-ului de aplicaţie al oricărui sistem de calcul. Ele permit realizarea, într-o manieră interactivă, a unor documente şi păstrarea lor în memoria externă a sistemului de calcul, în scopul consultării sau modificării lor ulterioare.
Deschiderea documentelor în Word se face cu comanda Open… din meniul File, care deschide o fereastră în care utilizatorul va selecta fişierul căutat din lista fişierelor, după care se apasă tasta Enter sau se alege butonul de comandă Open. Pot fi deschise şi alte tipuri de fişiere în afara documentelor Word (care au extensia .doc), prin selectarea listei Files of Type, în care se precizează formatul fişierului care va fi importat în Word.
O altă cale de a deschide rapid un document cu care aţi lucrat recent, se va accesa lista celor mai recente fişiere deschise, care se află la sfârşitul listei de comenzi din meniul File. Implicit această listă conţine patru fişiere. Afişarea listei se poate dezactiva din meniul Tools-Options-General, caseta de validare Recentlyused file list, unde se poate modifica şi numărul de fişiere afişate în listă.
Închiderea documentului se va face fie cu comanda Closedin acelaşi meniu, fie prin apăsarea butonului de închidere a ferestrei documentului, sau cu ajutorul tastaturii, prin apăsarea combinaţiei Ctrl+W.
Pentru a salva un document, astfel încât să îl puteţi redeschide ulterior, trebuie să-i atribuiţi un nume şi să-l salvaţi pe disc, într-o locaţie.
În acest scop, la prima salvare, când documentul nu are un nume, se va accesa meniul File, comanda Savesau Save As…, sau se va apăsa butonul Save de pe bara de instrumente standard (sau Ctrl+S din tastatură).
După atribuirea unui nume fişierului editat, apelarea din nou a comanzi Save, la intervalele dorite de utilizator, va conduce la salvarea modificărilor efectuate de la deschiderea sesiunii de lucru sau de la ultima salvare.

Salvarea unui fişier, care a primit un nume, se poate face automat, după numărul de minute setat de utilizator, dacă se activează, în meniul Tools-Options-General, caseta de validare SaveAutoRecoverevery … minutes.
Comanda Save As… va fi folosită pentru schimbarea numelui şi/sau tipul documentului deschis, paşii care trebuie respectaţi sunt aceiaşi, în caseta File Name modificându-se numele fişierului. În fereastra Save As este oferită posibilitatea salvării fişierului şi în alte formate, prin accesarea listei Save As Type, care va oferă posibilitatea alegerii unui tip diferit pentru salvarea documentului. (fragment)