Studiu de specialitate – Metodele moderne de învățare


Autor: prof. Cati Ciobanu
Liceul Tehnologic ,,N. Istrățoiu” Deleni-Constanța

Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic; metoda Cubul; metoda Turul Galeriei; metoda 6/3/5; metoda Lotus; metoda Pălăriile gânditoare; metoda Frisco; metoda Schimbă perechea; metoda Explozia stelară; diagrama Venn; metoda Cauză-efect.
Metoda cubului favorizează lucrul în echipe. Această metodă modernă poate fi aplicată cu succes în cadrul orelor de literatură, atunci când este analizat un text literar. În cazul unui text liric, elevii sunt solicitaţi să citească expresiv textul poetic dat. După lecturarea textului, profesorul va comunica elevilor informaţii privind data apariţiei poeziei şi câteva idei despre tema textului, de ex. iubirea, natura. Se va trece la analiza textului, aplicându-se metoda cubului. Elevii vor fi împărtiţi în şase grupe.

Un elev din fiecare grupă va arunca un cub care va avea pe cele şase feţe câte un cuvânt: descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează. Fiecare grupă va primi fise de lucru cu cerinţe corespunzătoare. Elevii vor avea un timp de lucru de 20 minute, vor lucra în echipă, iar profesorul îi va îndruma. La sfârşitul timpului acordat, un elev din fiecare echipă va citi răspunsurile cerinţelor date, iar profesorul va nota răspunsurile aducând completări acolo unde este cazul. Elevii vor nota răpunsurile pe caiete. La finalul notării răspunsurilor, pe tabla va apărea urmatoarea analiza a textului: descrierea cadrului: teluric, cosmic, structura compoziţionala a textului, semnificaţia titlului şi a unor motive, analiza elementelor de prozodie, motivarea că poezia aparţine unei anumite specii literare, încadrarea în genul liric.
Cerinţele pentru un text liric care abordează tema iubirii şi a naturii pot fi: GRUPA NR.1 Descrieți cadrul natural în care urmează sa se întâlnească perechea de îndrăgostiți, având în vedere cele două planuri: teluric și cosmic. Care sunt mijloacele artistice sugestive care contureaza cele două dimensiuni ale cadrului natural? GRUPA NR.2 Comparați primele patru strofe cu ultimele două. Observați vreo deosebire între ele? Pe ce cade accentul în primele patru strofe, dar în ultimele două? Care este atitudinea eului liric? GRUPA NR.3 Asociați titlul și principalele motive ale poeziei cu semnificațiile literare ale acestora. Care sunt cele două teme ale poeziei? Explicați figurile de stil pe care le considerați sugestive în conturarea temei poeziei. GRUPA NR. 4 Analizează: elementele de prozodie, limbajul artistic, muzicalitatea versurilor. Ce semnificaţie au modurile verbale folosite? GRUPA NR.5 Aplicaţi cunoștintele pe care le aveți despre pastel, încadrați poezia în această specie literară. GRUPA NR. 6 Argumentaţi că poezia dată aparține genului liric. (fragment)