Utilizarea jocului la ora de limba franceză


Autor: prof. Luca Diana
Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui

Sistemul educaţional curent prevede predarea limbilor străine încă din ciclul primar. Acest lucru presupune sistematizarea materiei în funcţie de capacitatea de retenţie a elevilor din diferite cicluri.
Predarea materiei, recapitulările şi testele sunt necesare pentru învăţarea de către elevi a limbii franceze. Totuşi, în unele cazuri, acestea sunt insuficiente pentru o fixare temeinică a cunoştinţelor. În acest caz, este indicat să se introducă în planificare ore pentru a corecta acest neajuns.
Cei mai mulţi profesori însă utilizează aceste ore pentru recapitulări suplimentare. Eficienţa recapitulărilor este însă scăzut. De aceea unii profesori recurg în cadrul acestor ore la activităţi ludice şi anume jocul didactic.
Competența de comunicare orală poate să se dezvolte prin intermediul jocului, care trebuie să fie adaptat la nivelul elevilor şi, de asemenea, trebuie să respecte o condiție principală: a nu se juca doar în scop ludic, ci având întotdeauna un obiectiv care trebuie atins. Iar dacă adăugăm şi materialul de care avem nevoie, enunțăm clar scopul, timpul şi regulile care trebuie să fie respectate, putem să dezvoltăm eficient fluenţa comunicării în limba străină.
Activitățile de exprimare orală reprezintă o mare importanță în cadrul procesului de predare/ învățare/ evaluare a limbilor străine. Ele trebuie să implice intențiile de comunicare simulată sau autentică, să corespundă nevoilor de comunicare ale elevilor, propunându-le exerciții de rezolvat, să fie adaptate în mod progresiv nivelului lor de dezvoltare conceptuală şi lingvistică, să se dezvolte într-un ritm dinamic şi să varieze mijloacele de muncă.
În primul rând, a utiliza jocul în timpul orei de limba franceză, înseamnă să definim obiectivele pedagogice. Trebuie să insistăm asupra faptului că orice activitate ludică nu poate şi nu trebuie să foloseasca elemente complet necunoscute de către cei care învață şi nu trebuie să introducă o lecție nouă.
În al doilea rând, jocul în timpul orei de limbă străină presupune câteva riscuri la care profesorul se expune. Printre acestea, jocul cu scop pur ludic şi un număr mare de elevi vor conduce la zgomot şi dezordine. În plus, trebuie să luăm în considerare faptul că toți elevii trebuie să participe la joc.
Jocul antrenează, pe de o parte, scrisul, pe de altă parte, vorbitul, prin intermediul exercițiilor care au ca obiectiv comunicarea, memorizarea şi recapitularea, utilizarea diverselor structuri gramaticale şi bineînțeles, înțelegerea orală.
Ceea ce este foarte important şi de evitat în orice situație este improvizaţia din partea profesorului; în schimb, este obligatorie anunțarea într-o manieră cât mai concisă a obiectivelor care trebuie să fie îndeplinite, precum şi regulile care trebuie să fie respectate, pentru ca jocul să rămână, totuşi, în termenii îmbunătățirii competențelor de limbă.