Studiu de specialitate – Aplicarea teoriei inteligențelor multiple la ora de istorie


Autor: prof. Șchiopu Mioara-Ștefania
Liceul Tehnologic  „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, Constanța

Teoria inteligenţelor multiple scoate în evidenţă faptul că fiecare individ poate poseda mai multe tipuri de inteligenţă. Aceste tipuri de inteligenţă trebuiesc cunoscute de timpuriu şi valorificate. Conform teoriei lui Howard Gardner există opt tipuri de inteligenţă: lingvistică, logico-matematică, spaţial-vizuală, muzicală, corporal-kinestezică, naturalistă, interpersonală şi intrapersonală. (…)

În continuare voi prezenta o serie de sarcini didactice care stimulează dezvoltarea inteligenţelor multiple la ora de istorie în cadrul lecţiilor Unirea şi Reformele lui A. I. Cuza (clasa a VIII-a) şi Primul Război Mondial (clasa a VII-a). Sarcinile de lucru vor fi atribuite elevilor împărţiţi pe grupe în funcţie de tipul de inteligenţă.
a. Unirea şi Reformele lui A. I. Cuza (clasa a VIII-a)
1. Inteligenţa lingvistică- Sarcină de lucru : realizaţi un cvintet cu tema Alexandru Ioan Cuza.
2. Inteligenţa logico-matematică- Sarcină de lucru: construiţi o axă cronologică cu principalele date și evenimente istorice care au precedat şi urmat Mica Unire.
3. Inteligenţa muzicală- Sarcină de lucru: pregătiţi ilustraţia muzicală Hora Unirii.
4. Inteligenţa vizual- spaţială- Sarcină de lucru: folosind piesele de puzzle realizaţi harta României la 1859, apoi identificaţi Principatele Române care s-au unit şi oraşele unde s-au realizat alegeri.
5. Inteligenţa corporal-kinestezică- Sarcină de lucru: folosind coduri nonverbale mimaţi sub forma unui joc de rol trăirile interne ale personajelor, iar apoi dansaţi Hora Unirii.
6. Inteligenţa interpersonală- Sarcină de lucru: realizaţi un interviu referitor la necesitatea și urmările Unirii din 1859.
7. Inteligenţa intrapersonală- Sarcină de lucru: gândiţi-vă că sunteţi una dintre personalităţile contemporane cu A. I. Cuza. Cine sunteţi şi ce faceţi?
b. Primul Război Mondial (clasa a VII-a)
1. Inteligenţa lingvistică- Sarcină de lucru : realizaţi un rebus pornind de la termenul război mondial scris pe verticală.
2. Inteligenţa logico-matematică- Sarcină de lucru: realizaţi o hartă conceptuală de tip „ierarhic” pornind de la termenul război mondial.
3. Inteligenţa muzicală- Sarcină de lucru: recitaţi poemul “Legenda soldatului mort” scrisă de Bertolt Brecht care i-a fost inspirată de armatele germane care se întorceau înfrînte de pe front.

4. Inteligenţa vizual-spaţială- Sarcină de lucru: realizaţi un desen care să reprezinte un moment din desfăşurarea războiului.
5. Inteligenţa corporal-kinestezică- Sarcină de lucru: folosind coduri nonverbale mimaţi sub forma unui joc de rol trăirile interne ale soldaţilor pe parcursul războiului (la începutul războiului, în timpul războiului şi la sfârşitul războiului).
6. Inteligenţa interpersonală- Sarcină de lucru: realizaţi un articol despre viaţa cotidiană în timpul primului război mondial
7. Inteligenţa intrapersonală- Sarcină de lucru: imaginaţi-vă ca sunteţi soldat participant la război. Scrieţi o scrisoare familiei voastre în care să prezentaţi o zi din viaţa pe front.
8. Inteligenţa naturalistă- Sarcină de lucru: pe baza fotografilor descrieţi lumea la sfârşitul războiului. (fragment)