Dreptul la educaţie


Autor prof. înv. primar Burdeţi Oniţa
Şcoala Gimnazială Cepari, jud. Bistrişa-Năsăud

            Dreptul, în sens general, reprezintă totalitatea raporturilor juridice dintre oameni, dintre oameni şi comunitate, dintre comunităţi. Dreptul este denumirea ştiinţei juridice şi cuprinde mai multe ramuri: civil, penal, administrativ, al familiei, al muncii, comercial, internaţional etc.
Dreptul obiectiv reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile interumane şi intercomunitare şi a căror respectare poate fi impusă. Norma juridică exprimă cerinţa a ceea ce este permis, obligatoriu sau interzis. Normele juridice sunt reflectate in documente de drept naţional, precum constituţii, coduri etc. Dreptul subiectiv este puterea  recunoscută persoanei, grupului, comunităţii de a solicita oportunităţi.
Libertatea este raportul juridic ce conferă persoanei, grupului capacitatea de a acţiona după propria voinţă, fără constrângere. Obligaţia sau îndatorirea este raportul juridic în temeiul căruia persoana, grupul, comunitatea poate să facă sau nu ceva. Obligaţia poate fi asumată sau impusă prin constrângere.                                                                                       Drepturile omului este instituţia juridică ce prevede protecţia fiinţei umane la nivel de drept internaţional, regional, constituţional. Include şi îndatoririle, responsabilităţile.
Constituţia este legea fundamentală a unei ţări ce stabileşte principiile de bază ale organizării sociale şi de stat, autorităţile publice: parlamentul, guvernul,, preşedenţia, administraţia publică centrală şi locală, autoritatea judecătorească şi atribuţiile lor, drepturile şi obligaţiile fundamentale ale cetăţenilor.                                                                                       Codul de legi este documentul ce reglementează juridic un domeniu al vieţii sociale. Ex. Codul familiei, Codul muncii, Codul penal.
Legea este actul normativ ce reglementează anumite aspecte ale relaţiilor dintre oameni, dintre instituţii, dintre oameni şi instituţii, dintre comunităţii. Este elaborat de organul legislativ şi adoptat de organele reprezentative.                                                                                 Dreptul la educaţie în documente de drept internaţional
Declaraţia Drepturilor Copilului prevede: “Copilul are dreptul la educaţie gratuită şi obigatorie la un nivel elementar care să contribuie la cultura generală şi să-i permită, în condiţii de egalitate de şanse, să-şi dezvolte capacităţile, judecata, responsabilitatea morală şi socială, pentru a deveni util societăţii; această responsabilitate o au în primul rând părinţii; este necesar a se acorda toate înlesnirile pentru joc şi activităţi recreative orientate spre atingerea scopurilor educative.” Exercitarea dreptului la educaţie începe de timpuriu, în familie prin intermediul părinţilor şi continuă în instituţiile de învăţământ şi în instituţiile de cultură. Aproape un sfert din viaţă ne ocupăm de propria noastră formare. Dreptul la educaţie este important deoarece dezvoltă personalitatea umană, în cazul în care comunitatea oferă oportunităţi-instituţii-şi le face accesibile. Din primii ani de viaţă, se exercită dreptul la viaţă în asociere cu facilităţile create de exercitarea altor drepturi: la sănătate, la îngrijiri speciale, la joc şi recreere, de apărare faţă de exploatarea economică şi faţă de toate formele de violenţă. Dreptul la educaţie, ca şi alte drepturi fundamentale, este asigurat şi garantat prin Lege. Legea Învăţământului românesc prevede scopul finalităţii învăţământului  de a forma personalitatea umană realizată prin cunoştinţe ştiinţifice, capacităţi intelectuale, abilităţi practice, tehnici de muncă independentă, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, dezvoltarea armonioasă a individului, profesionalizarea tinerei generaţii etc. Finalitatea învăţământului fiind pregătirea tinerei generaţii pentru viaţă.
Nivelul de pregătire ne permite să ne exercităm dreptul la muncă, dreptul de a profesa, de a ne urma cariera, de a fi performanţi şi de a fi apreciaţi.

Omadesign – Planșe drepturile copilului

Anunțuri

2 gânduri despre &8222;Dreptul la educaţie&8221;

Comentariile nu sunt permise.