Calculatorul- suport al comunicării didactice


Autor: prof. înv.primar Drăniceanu Elena Dorina
Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Craiova, Dolj 

            Dezvoltarea impetuasă a tehnologiei informaţionale şi de comunicare acum în plin secol XXI, ca şi prezenţa din ce în ce mai pregnantă a acestora în toate sectoarele de activitate cotidiană, influenţează vizibil modalitatea de instruire şi educare a copiilor şi tinerilor.

În ziua de azi avem de a face cu o altă copilărie a copiilor noştri, o copilărie a civilizaţiei mass-media, a televizorului, a înregistrărilor pe Cd-uri, a celui mai modern mediu de comunicare electronic- calculatorul.

Acest minunat mijloc modern care poate să “ audă “, şi să “ ţină minte “, să “ vadă  “, şi să comunice se resimte permanent în lumea copilăriei. Altfel spus, avem de a face cu un alt fel de comunicare.

Folosirea inteligentă şi creativă a TIC în cadrul predării este condiţionată de câţiva factori prealabili. Astfel, pentru utilizarea multimedia în şcoală,  cadrul didactic trebuie să aibă cunoştinţe bune de utilizare a calculatorului şi de navigare web ca mijloc de căutare, ordonare şi stocare a informaţiilor. Pe lângă acestea mai este necesară existenţa unei dotări corespunzătoare la clasă, ca şi dorinţa cadrului didactic de a-şi optimiza desfăşurarea orelor de curs.

Rolul cadrului didactic se transfigurează în condiţiile în care informaţia nu mai este un apanaj al elitelor, ci se găseşte din abundenţă, profesorul nu mai poate fi considerat un “ depozitar “ al cunoaşterii, ci un călăuzitor, un facilitator în procesul de formare a competenţelor-cheie, prin asigurarea unui bagaj de cunoştinţe, abilităţi, atitudini. Cadrul didactic îşi dezvoltă prin urmare un nou rol la catedră, acela de coordinator. În această calitate el orientează transmiterea fluxului comunicaţional pe traseul professor- elev- calculator.

Utilizarea calculatorului la clasă constituie un mijloc eficient în predarea şi evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor elevilor. Calculatorul poate fi utilizat în cadrul fiecărei discipline de către cadrul didactic, prin exemple de activităţi de învăţare diversificate.

Astfel, cursurile multimedia pe CD sau DVD ori crearea unor diapozitive animate, însoţite de fundalul sonor, reprezintă mijloace eficiente de instruire. Pe lângă textul propriu-zis apar elemente de grafică, desene, fotografii, animaţii, filme, înregistrări voce, fundaluri muzicale, precum şi aplicaţii diverse. În acest felsunt solicitaţi simultan mai mulţi analizatori ceea ce face ca învăţarea să fie mai eficientă. În cazul testelor, avantajul, pe lângă forma mult mai atractivă, de joc, este acela că scorul se calculează automat, iar copilul are imediat evaluarea munci sale. El este lăudat sau stimulat să găsească varianta corectă şi este condus spre reuşită. (fragment)