Selectarea şi dozarea temelor pentru acasă


Autor: înv. Panţeru Elena
Şc. Gimnazială Galeşu – Brăduleţ, jud. Argeş

   Temele pentru acasă constituie parte integrantă a procesului de învăţământ. Cu toate acestea în practica şcolară nu se acordă suficientă atenţie pentru deprinderea elevilor cu metodica efectuării lor.

Ca şi cele rezervate pentru activităţi independente ale elevilor în clasă, temele pentru acasă pot fi: teme pentru dobândirea cunoştinţelor noi, pentru fixarea acestora, formarea priceperilor şi deprinderilor, dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune.

Pentru asigurarea succesului şcolar şi realizarea valenţelor educative, este necesară selectarea atentă a temelor, răspunzând unor deziderate şi anume: să fie interesante, determinând asimilarea aproape fără efort a cunoştinţelor şi păstrarea lor în memorie; să fie accesibile, corespunzător nivelului mediu al clasei pentru că temele prea dificile determină atitudine de descurajare şi indiferenţă, iar cele prea uşoare nu prezintă interes şi nu oferă satisfacţii; să constituie un mijloc de a-i deprinde pe elevi să muncească independent. Se recomandă teme legate pe cât posibil de viaţă, de cerinţele practice, să asigure corelaţia cu alte discipline şi activităţi. Conştientizarea scopului temei îi stimulează pe elevi să efectueze cu plăcere un volum mare de muncă; diversificarea surselor de informare şi a temelor, în scopul formării capacităţii de transfer şi evitării inhibiţiei. Se pot indica teme ca: întocmirea unor tabele, pe baza materialului studiat, alegerea soluţiei reale din soluţiile prezentate etc. Temele individualizate contribuie la înlăturarea rămânerilor în urmă; să aibă uneori un caracter practic, continuând demonstraţiile sau experienţele efectuate în clasă. Această categorie de teme solicită capacitatea de observare. Se pot da şi teme speciale care au ca scop dezvoltarea aptitudinilor elevilor dotaţi.

Pentru a le dezvolta spiritul critic se pot da ca teme pentru acasă descoperirea propriilor greşeli sau argumentarea justeţii corecturilor pe care le efectuează.

Majoritatea copiilor nu ştiu să-şi organizeze învăţarea. De regulă, elevii se pregătesc mai întâi la disciplinele preferate sau se străduiesc să-şi efectueze temele scrise înainte de asimilarea cunoştinţelor, fapt ce are repercusiuni asupra corectitudinii temei sau a timpului liber.

Pentru a intra cât mai curând ,,în dispoziţia de lucru”, se vor efectua temele cele mai interesante, apoi cele mai dificile şi la sfârşit cele mai uşoare. Se recomandă efectuarea temelor după învăţarea lecţiilor. Temele, la disciplinele cu un grad mai mare de dificultate, trebuie revăzute după efectuarea lor. (fragment)