Studiu de specialitate – Stilistica negaţiei


Autor: prof. Crina Sălnicean
Colegiul Tehnic”Aurel Vlaicu”, Baia Mare

 Negaţia este o entitate complexă, cu implicaţii interdisciplinare, ce ridică numeroase probleme de ordin teoretic, vizând definirea negaţiei si încadrarea acesteia într-o categorie strict delimitată.

Conform DEX-ului, negaţia are următoarea definiţie: o operație prin care se înlătură o afirmație. Ea se poate referi la o întreagă propoziție, realizându-se o propoziție negativă, sau la una / alta dintre părțile de propoziție. Cuvântul „negație” are și accepțiunea de „cuvânt de negație” sau „cuvânt negativ”.

În limba română, cuvântul de negație principal este nu, cu varianta fonetică n- (înaintea cuvintelor cu inițială vocalică), considerat adverb in gramatica tradițională. Alte cuvinte de negație sunt:-  adverbe: niciodatănicăierinicidecumdeloc, nici, nu ;

  •  pronume negative: nimeninimicniciunul;
  • adjectivul pronominal negativ: niciun;
  • conjuncția: nici. (…)

Stilistica negaţiei:

Din punct de vedere stilistic, negaţia realizează raporturi de opoziţie stând la baza antitezei.Un exemplu în acest sens ne oferă creaţia eminesciană”Luceafărul”.Negaţia predomină în tabloul al III- lea şi ajută la exprimarea opoziţiei nete dintre lumea trecătoare a oamenilor şi lumea eternă, reprezentată de Hyperion şi Demiurg. Hyperion devine, în acest tablou, titanul care se răzvrăteşte împotriva ordinii prestabilite , fiind gata să se sacrifice în numele iubirii. Prin forme adverbiale negative(nu, nici, nimic), poetul conturează o frumoasă cosmogonie prin întoarcerea la origini, la increat, la lumea primordială:” Căci unde ajunge nu-i hotar/Nici ochi spre a cunoaşte/Si lumea-ncearcă în zadar/Din goluri a se naşte.”; “Nu e nimic şi totuşi e/O sete care-l soarbe/E un adânc asemene/Uitării celei oarbe.”Revolta Demiurgului faţă de rugămintea lui Hyperion de a fi dezlegat de nemurire pentru o oră de iubire este marcată prin adverbe negative:”Nu cere semne şi minuni/Care n-au chip şi nume”. (fragment)

 

Publicitate

Un gând despre ”Studiu de specialitate – Stilistica negaţiei

Comentariile nu sunt permise.