Conflictul-dimensiune esenţială a comunicării


Autor: prof. înv. preşcolar Băluţă Andreea
Şcoala Gimnazială Drăgoteşti 

 Motto: ,,Dacă ar trebui să renunţ la toate darurile mele cu excepţia unuia, m-aş hotărî să-l păstrez pe cel al vorbirii, căci el m-ar ajuta să le recuperez pe toate celelalte.’’ Daniel Webster

Conflictul şi comunicarea sunt într-o relaţie de interdependenţă, acolo unde se iveşte un conflict, cu siguranţă va exista şi comunicare.

Pentru o înţelegere mai bună a relaţiei dintre comunicare şi conflict, este necesară lămurirea celor două noţiuni.

Comunicarea reprezintă elemental indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei colctivităţi umane, realizată printr-un schimb continuu de mesaje, idei, sentimente şi păreri. Orice activitate de comunicare are la bază înţelegerea celorlalţi, dar şi înţelegerea noastră de către ceilalţi, scopul comunicării de zi cu zi fiind descoperirea şi împărtăşirea trebuinţelor şi nevoilor.

Conflictul reprezintă o contradicţie de idei, interese sau sentimente, o stare de tensiune creată într-o formă de interrelaţii.

Arta de a comunica nu este un proces natural sau o abilitate cu care ne naştem. Noi învăţăm să comunicam, iar în lipsa unei comunicări eficiente apar conflictele, care nerezolvate, conduc la agresivitate şi violenţă. Comunicarea are un rol dual în ceea ce priveşte managementul conflictelor. Ea poate fi atât sursă a conflictului, cât şi modalitate de prevenire, evitare, gestionare sau rezolvare a conflictelor, care presupun abilităţi de comunicare.

Dar, conflictul poate avea şi efecte pozitive- creşterea motivaţiei pentru schimbare, dezvoltarea creativităţii, creşterea coeziunii unui grup după soluţionarea comunp a conflictelor, creşterea capacităţii de adaptare la realitate.

În situaţiile conflictuale, există mai multe opţiuni de comunicare pentru prevenirea şi rezolvarea acestora:

Comunicarea non-asertivă este o abilitate de a evita conflictul sau de a se acomoda dorinţelor şi nevoilor celeilalte personae. Acest lucru se realizează prin folosirea acţiunilor verbale sau non-verbale, formele acestui tip de comunicare fiind evitarea sau acomodarea. (fragment)