Studiu de caz – Dezvoltarea limbajului la vârsta preșcolară


Autor: prof. înv.primar și preșcolar Dumitrache Ana Maria
Școala Primară Numărul 1, Micești-Argeș

Educarea limbajului la copiii preșcolari trebuie să constituie o preocupare permanentă a părinților dar mai ales a educatoarei.

Pentru formarea şi dezvoltarea copilului, limbajul are o importanţă deosebită. Limbajul este în acelaşi timp şi un mijloc de comuniare, şi un mijloc de cunoaştere. Prin limbaj copilul comunică, prin diferite forme, cu cei din jur, îşi prezintă gândurile, formulează întrebări, construieşte răspunsuri, îşi manifestă sentimentele.

Prin limbaj copilul acumulează cunoştinţe, învaţă să le folosească în diferite situaţii, relaţionează cu cei din jur, se integrează în grupuri de copii.

Funcţiile limbajului în dezvoltarea copilului sunt:

-Comunică

-Îşi prezintă gândurile

-Formulează întrebări

-Construieşte răspunsuri

-Realizează relaţii cu cei din jur

-Îşi dezvoltă vocabularul

-Se integrează în grupuri de copii

-Foloseşte cunoştinţele în situaţii diferite

-Îşi manifestă sentimentele

-Cunoaşte lumea înconjurătoare.

PARTICULARITĂŢILE COPILULUI DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ

În perioada şcolară mică copilul înregistrează progrese însemnate în dezvoltarea lui psihică şi intelectuală. Învăţarea organizată devine activitatea lor fundamentală. Şcoala impune modelele ei de viaţă nemaiîntâlnite de ei până acum, iar modelele acestea imprimă modificări în universul interior al lor.

La vârsta şcolară mică, unii copii, în special cei care au urmat grădiniţa, au avut deja un prim contact cu limba română. Totuşi, pe parcursul şcolii primare se mai întâlnesc

situaţii de diferite tipuri pe care educatoarea trebuie să le urmărească şi să acţioneze

asupra lor. Astfel, se observă greutăţi de pronunţie corectă în cazul unor sunete sau în

diferite situaţii ale construcţiei cuvintelor, cum ar fi:

-Înlocuirea unor sunete mai greu de pronunţat cu altele: r cu l: merg-melg, căruţă-căruţă, perete – pelete;

–  Înlocuirea lui j cu z: jucărie -zucărie;

-Omiterea unor sunete din structura cuvântului: pleacă-placă, deal – dal;

– Folosirea incorectă a articolului: Mingea lu fetiţa. (fragment)