Studiu de specialitate – TIC în învățământul preuniversitar


Autor: prof. Stan Cristina
Şcoala cu clasele I – VIII Bâsca – Chiojdului, Buzău
 

Motto : « Omul devine el însuşi nu prin sine, ci prin civilizaţie. Civilizaţia, adică  reformele, apropie omul mai mult de esenţa sa. »  C.A.ROSETTI

        Noile tehnologii ale informatiilor si comunicarii schimba perspectiva asupra practicii educationale, implementarea acestora fiind considerata  astazi drept una dintre cele mai importante probleme, ridicata la rang de politica nationala.

In contextul  trecerii de la era industriala la era informatiei, impactul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor asupra societatii este mare, determinand avantaje competitive si accelerand globalizarea.  Schimbarea produsa de folosirea TIC afecteaza toate domeniile si organizatiile . Noile tehnologii de informare cu largi aplicatii in toate domeniile au patruns si in invatamant.

Oferta de formare a scolii, indiferent de tipul ei, nu trebuie sa neglijeze acest impact asupra sistemului de invatamant, pentru a pregati educabilii pentru a face fata unei evolutii in cariera intr-o lume aflata in rapida schimbare. Fara notiuni elementare de informatica si abilitati practice in utilizarea computerului, un absolvent are puntile taiate spre un viitor pe masura asteptarilor. Calculatorul a devenit instrumentul obligatoriu al oricarei profesii. Nestiinta in materie, elimina din cursa pe competitor. Scoala romaneasca nu poate ramane inerta in fata acestei uriase provocari.  In acest context se pune problema unui invatamant retehnologizat (laboratoare dotate corespunzator, accesul la comunicatii electronice, functionarea retelei informationale, tehnologii didactice audiovizuale modernizate), deschis, promovand egalitatea sanselor in toate sectoarele, care sa dezvolte dimensiunea europeana in educatie la toate nivelurile si cu standarde ridicate, orientat spre cercetare stiintifica si inovare pedagogica si utilizand noile tehnologii informationale si de comunicare.

De asemenea, prin granturile pentru educatie , partenerii pentru educatie ofera resurse locale pentru a pune la dispozitia profesorilor, managerilor si elevilor cursuri de instruire si programe aferente in domeniul Tehnologiei Informatiilor si Comunicatiilor.

Necesitatea accesului la informatie este evidenta in lumea scolii. De aceea, este importanta utilizarea calculatorului in toate scolile, macar pentru asigurarea reala a sanselor in educatie.

In perspectiva inegrarii tarii noastre in Uniunea Europeana, obiectivele strategice stabilite de Comisia Europeana pentru 2001-2010 in dezvoltarea sistemelor educationale si de formare profesionala sunt prioritati strategice si pentru actualul stadiu al reformei sistemului educational si de formare profesionala din Romania. Una dintre aceste prioritati este cresterea calitatii proceselor de predare-invatare şi a serviciilor educationale, obiectiv ce poate fi abordat si din perspective utilizarii TIC in procesul didactic.

Lucrarea prezinta, in linii mari, prinipalele directii in care poate fi folosit calculatorul in invatamantul preuniversitar, atat in procesul de predare-invăţare-evaluare, cât şi in managementul instituţiei de invăţământ..

Calculatorul nu va inlocui niciodată total activitatea profesorului, dar a ignora rolul şi importanta sa inseamnă a ne opune firescului.

Calculatorul – suport al comunicării didactice

In cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trebuie să fie in consonantă cu modificarile si transformările survenite in ceea ce priveste finalitătile educatiei, continuturile invătămantului, noile cerinte ale elevilor si societătii. Metodologia se cere a fi suplă si permisivă la dinamica schimbărilor care au loc in componentele procesului instructiv-educativ. Calitatea unei tehnologii este dată de flexibilitatea si deschiderea ei fată de situatiile si experientele noi, complexe ale invătămantului contemporan. (fragment)