Managementul schimbării în organizaţie


Autor: prof. Şugă Simona-Elena 
Şcoala cu clasele I – VIII  Bâsca–Chiojdului, Buzău

Schimbarea la nivel organizaţional presupune realizarea unor modificări profunde esenţiale ale organizaţiei; de exemplu – la nivelul misiunii, viziunii, modalitatea de organizare a activităţii didactice, a tehnicilor educaţionale.

Schimbarea organizaţională corespunde în general unei orientări noi, unei orientări radicale şi fundamentale privind modalităţile prin care o instituţie urmează să-şi desfăşoare activitatea şi cu implicaţii directe, esenţiale asupra membrilor săi.

Managementul unei schimbări în organizaţie se referă la ansamblul de activităţi specifice desfăşurate de un manager astfel încât acesta să-şi orienteze angajaţii în procesul de implementare al schimbării pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea finalităţilor propuse.

Schimbările pot fi planificate sau replanificate deci sunt dificil de gestionat pentru că ele intervin aleator şi efectele lor sunt greu de anticipat.

Schimbările planificate pot fi implementate cu succes în cazul respectării următoarelor etape:

 1. identificarea problemei şi stabilirea obiectivelor schimbării;
 2. culegerea informaţiilor despre problema respectivă;
 3. sintetizarea şi analiza informaţiilor;
 4. reformularea problemei ţinând cont de informaţiile obţinute;
 5. realizarea planului de acţiune pentru implementarea schimbării;
 6. aplicarea planului sau desfăşurarea propiu-zisă a acţiunii de schimbare
 7. evaluarea acţiunii implementate.

În ultima perioadă se vehiculează şi este frecvent aplicată ideea organizaţiei şcolare aflate într-o continuă schimbare care să faciliteze dezvoltarea permanentă a şcolii.

Caracteristici ale schimbării la nivelul organizaţiei şcolare

 1. schimbarea este un proces de învăţare care implică noi modalităţi de gândire şi de comportament
 2. schimbarea este un proces şi nu un eveniment
 3. schimbarea necesită timp
 4. schimbarea poate fi derutantă şi chiar dureroasă

Schimbarea presupune:

–          asumarea de riscuri

–          efort prelungit

–          stres

–          conflicte

–          fenomene de rezistenţă (fragment)