Feed-back la proiectul «Educația pentru informație în mediul rural defavorizat»


Autor: prof. Burlan Oana-Cătălina
Şcoala cu clasele I – VIII  Bâsca–Chiojdului, Buzău 

Constituirea Centrelor de Documentare si Informare (CDI) este rezultatul concret al punerii in practica a educatiei pentru informatie in scoli, principalii beneficiari fiind elevii, profesorii, dar si comunitatea locala. Telurile proiectului sunt egalizarea sanselor scolii din mediul rural cu cele ale scolii din mediul urban si deschiderea sistemului educativ romanesc spre spatiul educativ european prin :

•        promovarea unei pedagogii inovante si modernizarea parcursurilor pedagogice traditionale, prin transformarea atitudinii fata de invatare;

•        favorizarea muncii in echipa ;

•        asigurarea accesului liber la informatie si cultura al tuturor tinerilor si al membrilor comunitatii locale ;

•        familiarizarea cu tehnicile de informare si comunicare in invatamant ;

•        formarea cetateanului constient si autonom, adaptat la lumea actuala, prin intermediul vietii scolare ;

•        cultivarea spiritului antreprenorial.

Toate acestea vor conduce la egalizarea sanselor elevilor din mediul rural si urban.

Procesul de constituire a  CDI-urilor a fost dificil datorita finantarii complementare : ministerul si partea franceza au asigurat formarea cadrelor implicate,   iar comunitatile locale, adeseori impreuna cu partenerii francezi cu care sunt infratiti, au amenajat si dotat spatiul. Investitia medie a fost de 30.000 RON.

Impactul proiectului

Evaluarile au remarcat transformarile aduse de proiect in viata scolii, dar si a comunitatii locale.

a)       La nivel pedagogic :

       S-a produs sporirea motivatiei, autonomiei, performantelor scolare ale elevilor (procentul de promovabilitate, reducerea absenteismului, rezultate mai bune la examenul de capacitate) ;

       A sporit gradul de autonomie a elevilor in procesul de invatare ;

       A crescut spectaculos gradul de frecventare a CDI, mai ales in afara programului scolar ;

       Profesorii utilizeaza frecvent metode activ – participative de predare – invatare ;

       Diversificarea materialelor didactice si a echipamentelor folosite (audio, video, informatice) ;

       Numeroase activitati interdisciplinare, rezultate prin munca in echipa ;

       Sporirea coeziunii interne, la nivelul scolii, dar si a comunitatii locale ;

       Deschiderea scolii spre comunitatea locala (prin utilizarea in comun a echipamentelor, accesul membrilor comunitatii). (fragment)