Comportarea civilizată a elevului – o necesitate


Autor:  ed. Nicoleta Florea
Şcoala Generală Stînceni, judeţul Mureş

Teoria şi practica ştiinţifică au dovedit că educaţia trebuie şi poate fi începută din primii ani de viaţă ai copilului fiind continuată, în mod sistematic, toata viaţa.

În mediul şcolar, elevul are posibilitatea de a trăi de mic viaţa de cetăţean ordonat şi activ prin convingere; în acest sistem elevii îndeplinesc diferite sarcini cu caracter de utilitate publica pentru ordinea, igiena, estetica şi bunul mers al şcolii prin muncă, prin opere de asistenţă şi de cultură ca: farmacie şcolară, bibliotecă, senzori, excursii, etc., activităţi care sunt echivalente cu funcţiile sociale din societatea românească.

Cu răbdare şi tact se pot contura elemente care definesc disciplina liberă, adică supunerea benevolă a elevilor, pe baza convingerii personale, chiar dacă primele câştiguri formative şi instructive sunt modeste.

Cunoscând faptul că prin intermediul normelor şi regulilor exterioare constrângerea încetează să fie o formă de sine, se pun în faţa elevilor modele, norme şi valori social-afective pe care le distribuim în trei compartimente:

a) cunoaşterea de sine – tradusă prin simţul răspunderii şi al muncii (autonomia, declararea identităţii); deprinderi igienice; asumarea răspunderii asupra obiectelor personale; norme de securitate civică şi rutieră;

b) relaţii cu alte persoane – concretizate prin respectul şi afecţiunea pentru părinţi, comportarea civilizată în relaţiile cu alţii (colegi de joacă, de şcoală, cu adulţii), dorinţa de a avea prieteni, de a îndeplini activităţi în grup social;

c) relaţii cu mediul înconjurător – oglindite prin activităţi sociale de tipul: utilizarea banilor, spiritul de disciplină, sentimentul datoriei, responsabilitatea şi grija pentru bunurile personale şi cele publice.

Jocurile, distracţia în colectiv, diferite manifestări colective, serbările şcolare sunt elemente ce vin şi completează vastul câmp de investigaţie pedagogică, menite să tempereze şi să prelucreze toate informaţiile educaţionale. Aceste elemente, ce fac obiectul de educaţie moral-civică a elevilor,  au prin contur şi au căpătat semnul valorilor morale prin mijloacele şi procedeele care au fost utilizate, ţinându-se cont de particularităţile educaţiei morale la vârsta şcolară mică dar şi de personalitatea elevilor. (fragment)