Studiu de specialitate – Rolul şi importanţa activităţilor extraşcolare în Grădiniţa „Voinicel”


Autor: prof. Sandu Elena Luminiţa
Grădiniţa „Voinicel”, Chitila/Ilfov

 

Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide, pentru că perioada preşcolară este decisivă pentru formarea viitorului şcolar, a tânărului de mâine.

Este unanim recunoscut faptul că perioda de 3 – 7 ani din viaţa copilului lasă cele mai profunde urme asupra personalităţii în devenire deoarece aceasta este perioada receptivităţii, sensibilităţii, mobilităţii şi a flexibilităţii psihice dintre cele mai pronunţate.

Aceasta este perioada în care influenţele externe lasă cele mai durabile urme, în care se constituie premisele personalităţii şi se aşează bazele eu-lui: cognitiv, afectiv-motivaţional şi volitiv-caracterial.

Invăţământul preşcolar românesc, prin acţiunile şi activităţile sale, urmăreşte să valorifice potenţialul creativ, specific vârstei preşcolare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine structurat unde copilul să aibe dreptul să-şi formeze personalitatea şi prin propria sa experienţă.

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.

Având un caracter atractiv, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.

Activitatea extraşcolară ocupă un rol imporatnt în ansamblul influenţelor educative în Grădiniţa „Voinicel” . Ea lărgeşte orizontul cultural al preşcolarilor, completând cu noţiuni noi volumul de cunoştinţe însuşite la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a grădiniţei constituie, de asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activităţile extraşcolare aduc o contribuţie însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acţiunile şi lărgindu-le orizontul artistic.

 Activităţile extraşcolare desfăşurate în grădiniţa noastră au un conţinut flexibil şi variat, cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, sportului. Încadrarea copiilor în diferite forme ale activităţii extraşcolare se face în baza liberei alegeri.

Sursele de informaţii pentru activităţile extraşcolare din Grădiniţa „Voinicel” au fost: sărbătorile religioase, obiceiurile şi tradiţiile, datele legate de viaţa şi activitatea scriilorilor, evenimente istorice, activităţi sportive.

Excursiile şi vizitele organizate în Grădiniţa „Voinicel” au caracter de masă, cu scopul îmbogăţirii experienţei de viaţă a copiilor.

Au fost organizate vizite la: Muzeul „Antipa”, Muzeul Satului, Muzeul „Ceasului” din Târgovişte, Grădina Botanică, Grădina Zoologică, la diferite case memoriale, expoziţii de pictură, mănăstiri, toate fiind situaţii de învăţare cu scopul cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori/şi de introspecţie. Toate vizitele realizate în timp au ca scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea copiilor cu frumuseţile ţării, asigurarea unor ocazii de recreere şi destindere.

Folosirea în mod educativ, plăcut şi recreativ a timpului liber contribuie în acelaşi timp şi la dezvoltarea fizică a copiilor, prin mărirea varietăţii de mişcări a jocurilor desfăşurate în aer liber. (fragment)

Publicitate

Un gând despre ”Studiu de specialitate – Rolul şi importanţa activităţilor extraşcolare în Grădiniţa „Voinicel”

Comentariile nu sunt permise.