Însuşirea eficientă a noţiunilor matematice


Autor: înv. Turculeţu Ioana
Şcoala Gimnazială Ţînţăreni, Gorj

 Grigore Moisil spunea: ”Matematica este o aventură a spiritului .” . Limbajul exact acţionează asupra părţii exacte a minţii şi aceasta este matematica, logica matematică.”.

În matematică nu avem de învăţat, în sensul de a înmagazina informaţii. Aici, învăţăm să facem ceva, gândim în ce fel să învăţăm ..Şcolarul care rezolvă exerciţii şi probleme pune în lucru şi o anumită experienţă anterioară: materialul teoretic învăţat, metode folosite în alte probleme rezolvate, care se cer a fi adaptate la problema nouă.

Unul din scopurile învăţământului matematic constă în a – i învăţa pe elevi să raţioneze logic. De aceea, consider că, la primul contact al elevilor cu matematica să li se transmită informaţii şi reprezentări matematice accesibile şi corecte. Pentru înlăturarea unor noţiuni greşite se consumă mai multă energie psihică decât pentru însuşirea unei noţini noi.

Progresul învăţării matematicii este condiţionat de o motivaţie superioară din partea elevului, exprimată prin interesul său nemijlocit, faţă de problemele ce i se oferă, prin plăcerea de a cunoaşte prin satisfacţiile pe care le are de pe urma eforturilor sale.

Pentru a învaţa elevul cum să învete la matematică sunt necesare forme variate de lucru, care să contribuie la stimularea gândirii matematice la creşterea iniţiativei în rezolvarea situaţiilor problemă.

Adesea, elevii mici abandonează în faţa unor cerinţe mai greu de rezolvat, dacă nu sunt îndrumaţi la timp. Pentru aceasta, trebuie să-şi însuşească tehnici de învăţare eficientă, spre a câştiga independendenţă în activitatea de învatare.

Lecţia desfăşurată de fiecare dintre noi trebuie concepută în aşa fel încât elevii să fie atraşi de acest obiect prin antrenarea lor în compunerea de exerciţii şi probleme asemănătoarecelor rezolvate în clasă, în alcătuiri originale de probleme după exerciţii şi scheme date, după desen, după materialul existent în clasă.

Dintre operaţiile matematice studiate în ciclul primar, înmulţirea şi împărţirea sunt operaţii care au un caracter abstract şi cer un efort substanţial din partea elevilor în planul înţelegerii. Încă din lecţiile introductive este necesar să se insiste asupra diferitelor modalităţi de citire a înmulţirii care se vor preciza pe parcurs.

Astfel, înmulţirea a * b se poate exprima: “a înmulţit cu b”; “a ori b”; “b adunat de a ori”; “b repetat de a ori”. Pe tot parcursul lecţiilor introductive este bine să se ilustreze proprietatea de comutativitate a înmulţirii. (fragment)