Studiu de specialitate – Violenţa in mediul şcolar


Autor: prof. ȋnv. primar Sandu Sorin-Laurențiu
Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Dobrovăț, Iași 

Tema studiuluiViolenţa la vârsta ciclului primar – Cercetare prin metode calitative

Locul desfăşurării studiului: Şcoala cu clasele I-VIII “Ştefan cel Mare” Dobrovăţ, judeţul Iaşi

Obiectivele studiului:

1. Identificarea cauzelor familiale care stau la baza dezvoltării atitudinilor violente ale elevului

2. Analiza atentă a climatului şcolar în care elevul S.M îşi desfăşoară activitatea.

Metode calitative utilizate :

a. Studiul de caz intrinsic   b. Observaţia

Persoana analizată :   Sănduleasa Mihail, elev în clasa a III-a

I. Realizarea studiului de caz

Istoricul cazului

S.M. s-a născut la data de 8.11.2003 în comuna Dobrovăţ din judetul Iaşi, într-o familie formată din doi părinţi (bărbat şi femeie). Părinţii lui, S.V. şi S.M sunt căsătoriţi legal încă din anul 2000. S.M. este primul copil al familiei, el fiind precedat de un singur frate, cu vârsta de 7 ani. Incepând cu anul 2007. S.M. a fost înscris la grădiniţa Şcolii “Ştefan cel Mare” din comuna Dobrovăţ, judeţul Iaşi. El a frecvantat zilnic orele de clasă, constituind încă din primele zile un elev ce solicita atenţie sporită. D-na educatoare T.I. a semnalat încă de pe atunci problemele numeroase pe care S.M. le-a creat în spaţiul şcolar : a lovit un coleg cu o bancă în cap, a furat mâncarea în dese rânduri de la colegi, a bătut colegi (băieţi şi fete), a ameninţat colegi mai mari, s-a urcat în podul instituţiei. Atitudinea violentă, orientată împotriva colegilor a continuat pe tot parcursul anului şcolar, dar şi al întregii perioade preşcolare. In scurt timp, S.M a devenit “sperietoarea şcolii”, neexistând nici un elev care să nu fi reclamat conflictul cu băiatul analizat. (…) 

II. Observarea sistematică

● Observarea s-a desfăşurat prin analiza comportamentelor elevului S.M din pauze, în cadrul activităţilor extracurriculare şi din lucrul direct pe care l-am derulat alături de el ;

● Actul observaţiei a fost consemnat în fişe personal create şi a urmărit atât caracteristici legate de mediul familial, cât şi cele referitoare la tot ceea ce reprezintă relaţie şi activitate în mediul şcolar, precum şi trăsături de personalitate. (…)

PROIECT DE INTERVENŢIE

Scop : Ameliorarea atitudinilor agresive ale elevului S.M.

Obiective :

1. Reconstrucţia imaginii de sine a băiatului ;

2. Schimbarea atitudinii învăţătoarei prin solicitarea unui psihopedagog ;

3. Cizelarea elevului prin implicarea lui în cadrul unor activităţi axate pe reuşită şi cooperare ;

4. Schimbarea climatului dintre colegii clasei.

Realizarea practică a intervenţiei

1. Atragerea familiei (a tatălui) în acţiunile şcolii 

◙  Efectuarea mai multor vizite la domiciliul elevului (periodic) ; în acest fel, atât elevul cât şi tatăl vor fi eliberaţi de orice complex de inferioritate, ascuns adeseori prin atitudini de atac le adresa altora, dar dezvoltate doar ca o atitudine de apărare a psihicului ;

◙ Invitarea tatălui în cadrul şedinţelor cu părinţii, acolo unde îşi poate exprima propriul punct de vedere faţă de anumite probleme ale comunităţii şcolare ;

◙ Valorizarea preocupărilor sale meşteşugăreşti prin implicarea lui în activităţile administrativ-primare ale şcolii ;

◙ Acordarea de sprijin prin consultarea unui specialist de adicţie, dacă situaţia o impune ;

◙ Oferirea de recomandări legate de sprijinirea băiatului în activitatea şcolară ;

◙ Menţinerea unei legături vii cu şcoala prin forme clasice de comunicare (biletul) ;

◙ Acordarea unei burse din care să fie cumpărate materiale pentru elev. (fragment)