Studiu de specialitate – Comunicarea organizaţională


Autor: prof. Ciocan Laura Monica
Liceul Tehnologic Petru Rareș, Botoșani

Comunicarea într-o unitate școlară. Chestionar. Interpretări. Propuneri.

Comunicarea organizaţională se ocupă cu studiul proceselor de comunicare în cadrul contextului organizaţional.Este unprocesul prin care are loc schimbul de mesaje în vederea realizării obiectivelor individuale şi comune ale membrilor organizaţiei.

În activitatea  managerială curentă se observă că atunci când se vorbeşte de comunicare organizaţională fiecare angajat din organizaţie va înţelege altceva. Este greu de spus că există o problemă în cadrul unei organizaţii care sa nu aibă legătură cu  deficienţele în comunicarea organizaţională sau în care deficienţele de comunicare să nu fie un factor agravant.

Conform autorilor I. Verzea și G.P. Luca (2005) există patru mari dificultăți de comunicare în cadrul organizaţiilor: pe de o parte, angajaţii nu sunt conştienţi sau convinşi de necesitatea comunicării;pe de altă parte, apoi, angajaţii nu ştiu ce anume să comunice, nu ştiu să comunice;în final, angajaţii nu au acces la mijloacele de comunicare.

Datorită tehnologiei informatice comunicarea organizaţională şi-a însuşit noi valenţe, interacţiunea în acest caz fiind fundamentală în definirea comunicării. Se  pune accent, mai ales, pe canalul de comunicare (electronic, wireless). Comunicarea în reţea sau echipele virtuale sunt noile provocări ale comunicării organizaţionale.

Studiu asupra gradului de comunicare existent într-o unitate școlară

Chestionar. Interpretări.Propuneri

            Chestionarul, ca instrument al cercetării, joacă dublul rol de ofertă de stimuli pentru subiecţi şi de suport pentru consemnarea reacţiilor acestora. În absenţa altor informaţii directe privind comportamentul subiecţilor, chestionarul trebuie să ofere succesiunea cea mai bună de stimuli şi oferte de ocazii de manifestare pentru subiecţi, prin chiar structurarea itemilor.

Studiul asupra gradului de comunicare existent într-o unitate școlară s-a efectuat pe  un eşantion reprezentativ de 41 de persoane şi  s-a adresat cadrelor didactice şi nedidactice dintr-o unitate de învăţământ. S-a procedat la simpla aplicare a chestionarului, fără susţinerea unui interviu, şi la observarea directă.

Chestionarul urmărește elementele personale implicate în actul comunicării. (fragment)