Particularităţi în formarea și orientarea în muncă a tinerilor


Autor: psiholog Mihai Adrian Păun

      Orientarea în muncă a tinerilor are un rol important în deprinderea accesării unui loc de muncă, după finalizarea studiilor majoritatea tinerilor sunt debusolati, le este foarte greu sa acceseze piata fortei de muncă, neavând de cele mai multe ori informaţiile necesare pentru accesarea unui loc de muncă sau mai bine zis „angajarea propriu-zisă”.

Formarea si reorientarea reprezintă un program special de consiliere, suport informaţional, asistentă  psihologică, consultanţă in orientarea profesională si ajutor practic individual la plasarea în câmpul muncii, acordat tinerilor şi orientat spre a obtine informaţii referitoare la formarea si orientarea in muncă. Pentru orientarea in muncă a tânărului trebuie ţinut cont de mai multe principii, în cadrul sedinţelor de consiliere tinerii pot obţine informaţii utile despre:

 • crearea unei imaginii de sine pozitive
 • accesarea informaţiilor necesare la accesarea pieţei forţei de muncă
 • consultarea cu privire la locurile de muncă vacante
 • cum să se  comporte în situaţii de stres
 • tehnicile moderne de cautare a unui loc de muncă
 • susţinerea unei convorbiri telefonice cu persoana responsabilă de angajari
 • întocmirea unui CV
 • întocmirea unei scrisori de intenţie

Workplace orientation assists staff to learn more about their new job, work role, to get to know their new colleagues and to master the detailed procedures of their new job. Orientarea pentru a găsi un loc de  muncă ajută tinerii pentru a afla mai multe informaţii despre rolul lor la un nou loc de muncă pentru a cunoaşte colegiii lor şi sa stapânească noi proceduri detaliate de locul lor de muncă nou. This type of orientation may take up to three months, during which staff will develop their knowledge and performance levels to acceptable standards of quality and timeliness. Acest tip de orientare poate dura până la trei luni, timp în care tinerii va dezvolta cunostinţele lor si nivelurile de performanţă la standarde acceptabile de calitate si promptitudine. This orientation is about what you do everyday.

Debutul in carieră  reprezintă un moment important pentru fiecare absolvent, este o trecere importantă de la viaţa de elev/student la adaptarea la un loc de muncă. Tinerii îşi doresc foarte mult încă de la finalizarea studiilor să işi  gasească un loc de muncă cât mai repede. Tinerii după finalizarea studiilor au nevoie de consiliere in carieră fie psihologică sau educaţională. Consilierul poate oferi sprijin de specialitate pentru: inscrierea la o formă de pregatire (vocaţională, calificare, recalificare) sau pentru pregatirea de lansare pe piaţa fortei de muncă, dupa cum urmează:

 • consiliere şi orientare în funcţie de aptitudinile fiecaruia;
 • prezentarea tipologiei unui curriculum vitae european (europas);
 • pregătirea şi realizarea unui curriculum vitae;
 • pregătirea şi realizarea unei scrisori de intenţie;
 • consiliere/orientare/indrumare cu privire la cautarea unui loc de muncă;
 • pregatirea pentru a susutine un interviu de angajare.

Aceste particularitaţi au un rol important în dezvoltarea personală şi profesională a fiecarui tânăr, putem spune că debutul în carieră îşi pune foarte mult accentul pe dezvoltarea profesională a fiecărui tânăr, de aceea consilierul are un rol important în a oferi consiliere şi orientare  tinerilor.