Studiu de specialitate – Impactul pozitiv al activităților extracurriculare asupra dezvoltării personalității elevului


Autor: înv. Rășcanu Ionel
Școala Gimnazială „Stroe Belloescu” Grivița, jud. Vaslui

Învăţământul românesc actual pune accent atât pe un învăţământ de performanţă cât şi pe dezvoltarea abilităţilor practice, corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii. În urma unui studiu asupra activităţilor extracurriculare desfăşurate în ultimii doi ani şcolari încheiaţi, am constatat că acestea au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii elevilor, asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale, în general. Ele au o tradiţie bogată în sistemul de învăţământ românesc. Structurarea acestor tipuri de activităţi, introducerea unor noi concepte (de ex: educaţia nonformală) reprezintă modificări legislative importante, care au ca scop îmbunătăţirea calităţii acestor activităţi.
I. ABILITĂŢI, COMPETENŢE, ATITUDINI
1) Activizarea copiilor, dezvoltarea unei atitudini proactive. Am observat că elevii sunt foarte activi şi entuziasmaţi atunci când participă la aceste activităţi.
2) Solidaritatea, dezvoltarea spiritului de echipă, colaborarea şi lucrul în echipă, capacitatea de socializare sunt competenţe esenţiale pentru viitorul copiilor şi încadrarea acestora în muncă, într-un viitor colectiv.
3) Creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, autocunoaşterea, o stare psihologică mai bună, mai puţine griji privind viitorul.
4) Am constatat de-a lungul anilor că activităţile extracurriculare au un pronunţat caracter prosocial. Prin ele se dezvoltă abilităţile şi competenţele sociale, abilitatea de a intra în contact cu instituţiile statului, de comunicare, de interacţiune, de a se descurca pe cont propriu, de a şti cum să se comporte în diverse situaţii, de a se adapta uşor unor situaţii noi.

5) Dezvoltarea competenţelor din sfera artistică (spontaneitatea, dezvoltarea imaginaţiei), cu accent pe dezvoltarea abilităţilor creative, descoperind noi talente şi aptitudini. Am observat că elevii participă cu mult interes la concursurile şcolare, unde se câştigă premii. Exemple:
-Concurs regional ,,Asta-i datina străbună”, Brăila, decembrie 2012, unde am obţinut un premiu de excelenţă şi 2 premii I.
– Concurs judeţean (fragment)

Un gând despre ”Studiu de specialitate – Impactul pozitiv al activităților extracurriculare asupra dezvoltării personalității elevului

Comentariile nu sunt permise.