Metode moderne în predarea limbilor străine


Autor: prof. Dragomir Diana-Oana
Liceul Tehnologic, Costești, Argeș

În didactica modernă se observă că elevului i se atribuie roluri noi, accentul punându-se pe strategiile şi metodele centrate pe elev. Acesta trebuie să-şi exprime puncte de vedere proprii, să realizeze schimburi de idei cu ceilalţi, să argumenteze, să-şi pună şi să pună întrebări cu scopul de a înţelege, să coopereze cu alţi elevi în vederea rezolvării problemelor şi a sarcinii de lucru. Printre metodele moderne de predare a unei limbi străine pot fi folosite brainstorming-ul, ciorchinele, cubul sau bulgărele de zăpadă.
Brainstorming-ul (sau „asaltul de idei”), metodă ce constă în formularea câtor mai multe idei legate de o temă dată, reprezintă o activitate ce presupune o serie de avantaje:
-toţi elevii participă în mod activ;
-îşi dezvoltă capacitatea de a trăi anumite situaţii, de a le analiza şi de a lua decizii privind alegerea unor soluţii optime;
-îşi exprimă personalitatea;
-se eliberează de anumite prejudecăţi;
-îşi exersează creativitatea;

-se dezvoltă relaţiile interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia;
-se creează o atmosferă propice lucrului.
Brainstorming-ul presupune parcurgerea mai multor etape şi a unui timp mai mare de realizare. Profesorul trebuie să încurajeze exprimarea ideilor, să nu permită inhibarea intervenţiilor elevilor, să stimuleze explozia de idei, să motiveze învăţarea elevilor începând o lecţie nouă cu un brainstorming. (fragment)