Dezvoltarea creativității prin activitățile extracurriculare


Autor: instit. Cătălinoiu Constantina Alina
Școala profesională „Constantin Argetoianu”, Argetoaia

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile generează produse noi şi valoroase pentru societate.
Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest cadru şi învățătorul îşi poate afirma spiritul inovator, creativitatea didactică.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizate la clasă, ce urmăresc:
 lărgirea şi adâncirea informaţiei,
 cultivarea interesului pentru diferite ramuri ale ştiinţei;
 atragerea individului la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util;
 orientarea elevilor către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.
În activităţile extracurriculare, elevul se transformă într-un „gânditor creativ”, care explorează, reconstruieşte, redescoperă, generalizează, asimilează, se îndreaptă spre căutări, prin muncă personală independentă sau în grup, spre dobândirea tezaurului cunoaşterii umane. (fragment)