Jocuri didactice pentru preşcolari


Autor: ed. Ana-Aurelia Rotaru
Grădiniţa PN nr.2, Structura Filpea
Loc. Subcetate-Mureş, Judeţul Harghita

Jocul didactic este modalitatea cea mai bună de a transmite noi cunoştinţe copiilor care să vizeze toate domeniile de activitate din grădiniţă. Iată câteva dintre ele:

Copacii şi vrăbiuţa (3-4 ani)  Grupa mică

            Obiective: Să ia parte la activităţile de joc, de învăţare în grup, să sugereze ce este de făcut mai departe într-un joc , o activitate, continuând secvenţe de acţiuni;

Să înveţe cuvinte noi şi să le utilizeze în cadrul jocurilor sau a activităţilor de învăţare.

            Scop: Exersarea pronunţării consoanelor f, ş, v, j existente în cuvinte;

Activizarea vocabularului.

Sarcina didactică: Pronunţarea corectă a onomatopeelor şi a versurilor date de educatoare.

Desfăşurarea jocului: Copiii sunt aşezaţi în semicerc. Educatoarea expune o povestire verbal sau cu ajutorul unei înregistrări:

,,Într-o zi copiii din grupa mică au plecat la plimbare în parc. Când se jucau ei mai bine s-a pornit o furtună. Vântul a început sa bată puternic: vâjj, vâjj! Frunzele copacilor foşneau: fâşş, fâşş!”

Copiii repetă sunetele – o data cu educatoarea – însoţite de mişcări potrivite. Apoi sunt interpretate versurile:

,,Pe copacul înverzit/ Vrăbiuţa a sosit,/ Huţa – huţa cu crenguţa”

Strofa  va fi recitată de copii şi  însoţită de mişcările sugerate de versuri. Jocul este reluat de câte ori doresc copiii.

Mingile (4-5 ani) Grupa mijlocie

Obiective: Să transmită un mesaj simplu în cadrul unui joc sau a unei activităţi de învăţare;

Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv cu cuvinte şi expresii noi;

Să răspundă adecvat (verbal) la ceea ce i se spune.

Scop: Pronunţarea corectă a consoanelor r,ş, g, v.

Formularea unor propoziţii corecte din punct de vedere gramatical.

Sarcina didactică: Formulări de propoziţii folosind cuvintele date.

Material didactic: Un săculeţ de pânză, imagini cu secvenţe din poveşti cunoscute.

Desfăşurarea jocului: Educatoarea introduce într-un săculeţ o serie de ilustraţii din poveştile ,,Capra cu trei iezi” ,,Punguţa cu doi bani”, ,,Fata babei şi fata moşneagului”, ,,Ursul păcălit de vulpe”. Copiii sunt grupaţi în două echipe. O echipă alege ilustraţia, iar cealaltă echipă răspunde la urmatoarele întrebări:

    Din ce poveste face parte această ilustraţie?/Cine este autorul poveştii?/Ce moment este ilustrat?

Apoi se inversează rolurile: echipa care a răspuns la întrebări va alege ilustraţiile.

Ne jucăm folosind cuvinte ( 5-6 ani) Grupa mare

          Obiective: Să se exprime corect, coerent pentru a se face înţeles de cei din jur;

Compune, treptat, propoziţii din două – trei sau mai multe cuvinte şi chiar fraze;

Să folosească un ton moderat în convorbirile cu cei din jur.

            Scop:  Consolidarea deprinderii de a utiliză diminutive în comunicarea orală;

Consolidarea deprinderii de a formula propoziţii folosind cuvinte date.

Sarcina didactică: Precizarea diminutivelor unor cuvinte date.

Desfăşurarea jocului: Jocul se desfăşoara oral. Se cere copiilor sa spună diminutivele unor cuvinte alese de educatoare :

            Exemple: frunză – frunzuliţă/ Harnică – hărnicuţă/ Măruntă – mărunţică.

Un gând despre ”Jocuri didactice pentru preşcolari

Comentariile nu sunt permise.