Studiu de specialitate: Criterii de notare la matematică pentru clasa a -VIII – a, aplicate la clasa a-IX-a


Autor: prof. Livia Mocanu
Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Timișoara

descărcareStudiul matematicii în învăţământul obligatoriu îşi propune să asigure pentru toţi elevii formarea competenţelor de bază  în rezolvarea de probleme implicând calculul algebric şi raţionamentul geometric. Învăţarea matematicii în gimnaziu urmăreşte conştientizarea naturii matematicii ca o activitate de rezolvare a problemelor, bazată pe un corpus de cunoştinţe şi proceduri, dar şi ca o disciplină dinamică, strâns legată de societate prin relevanţa sa în cotidian şi prin rolul său în ştiinţele naturii, în ştiinţele economice, în tehnologii şi în ştiinţele sociale.

Sensul major al referinţelor actuale în predare – învăţarea matematicii este mutarea accentului de pe predarea de informaţii care, în esenţă, au rămas aceleaşi din vechile programe, pe formarea de capacităţi. Astfel, este util ca în procesul didactic să avem în vedere:

–           construirea unei varietăţi de contexte problematice, în măsură să genereze deschideri către domenii ale matematicii;

–           folosirea de strategii diferite în rezolvarea de probleme;

–           organizarea unor activităţi variate de învăţare pentru elevi, în grup şi individual, în funcţie de nivelul şi de ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia;

–           construirea unor secvenţe de învăţare care să permită activităţi de explorare/investigare la nivelul noţiunilor de bază studiate;

Criteriul de asigurare a calităţii actului de predare – învăţare este reprezentat  de atingerea standardelor curriculare, la sfârşitul învăţământului gimnazial.

Proiectarea activităţii didactice, elaborarea manualelor şcolare alternative este bine să fie precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia.

Profesorul poate opta pentru utilizarea activităţilor de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte activităţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasă. Strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia.

Învăţarea matematicii la clasele V-VIII are în vedere următoarele :

–           Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice matematicii

–           Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi de rezolvare de probleme

-Dezvoltarea capacităţii de a comunica, utilizând limbajul matematic (fragment)