Modalităţi de realizare a educaţiei ecologice în grădiniţă


Autor: prof. înv. preşcolar Catrinoiu Roxana Maria
Grădiniţa Nr.4, Rovinari, Jud. Gorj 

           Educaţia ecologică reprezintă o modalitate prin care preşcolarul poate ajunge la cunoaşterea , înţelegerea şi respectarea naturii, a mediului înconjurător. Cunoaşterea naturii trezeşte gândirea copilului, contribuie la dezvoltarea capacităţii creatoare a preşcolarului, la dezvoltarea vorbirii corecte şi coerente, făcându-l astfel pe copil să mediteze asupra fenomenelor şi corpurilor ce-l inconjoară.

Odată cu venirea în grădiniţa, copilul face primii paşi în formarea unor conduite ecologice, adecvate ocrotirii şi îngrijirii naturii. Pentru realizarea acestora, se pune accent tot mai mult pe organizarea de activităţi, care să-i pună pe copii în contact direct cu natura, spre a-i cunoaşte tainele şi frumuseţile.

Un prim pas de realizare a educaţiei ecologice îl constituie desfăşurarea unor activităţi în mijlocul naturii precum: observări spontane sau dirijate, plimbări şi drumeţii, excursii,  în cadrul cărora copilul se bucură de frumuseţea şi bogăţia naturii.

Convorbirile libere: „De ce trebuie să îngrijim natura?”, „Cum avem grijă de mediul înconjurător?”, „De ce îngălbenesc frunzele copacilor?”, rezolvă multe dintre semnele de întrebare pe care le au copiii la această vârstă referitoare la mediul înconjurător.

Lecturile după imagini „Ce stim despre primăvară?”, „Animalele domestice si puii lor”, „La munte”, aduc aproape de copil o anumită idee sau secvenţă din realitatea înconjurătoare, ajutându-l să exploreze, să analizeze, sa-şi pună întrebări în legătură cu aspectele întâlnite, să-şi exprime stări sufleteşti şi să iniţieze acţiuni.

O altă modalitate de realizare a educaţiei ecologice o reprezintă povestirile create de copii care urmăresc atât verificarea cunoştinţelor cât şi dezvoltarea imaginaţiei preşcolarului.

Activităţile de educaţie ecologică ajută copiii să manifeste sensibilitate faţă de mediul înconjurător şi problemele cu care acesta se confruntă; contribuie, prin emoţiile puternice generate de exemple oferite, la formarea în sufletele copiiilor a unor sentimente de ocrotire şi protecţie a mediului.

Anunțuri