Insuccesul şcolar – Studiu de caz


Autor: prof. înv. primar Deaconu Mariana Cati
Școala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni, jud. Argeş

În ceea ce priveşte societatea din ziua de astăzi, se poate observa cu uşurinţă că în interiorul acesteia anumite fenomene capătă amploare de la un an la altul. Printre acestea se numără şi insuccesul şcolar, fenomen ce se manifestă din ce in ce mai mult. Copilul timpurilor moderne se pare că trăieşte înconjurat de exemple de acest fel, iar puterea sa de reacţie împotriva acestui fenomen este una destul de limitată în condiţiile în care acesta nu are un fundament educaţional şi spiritual solid. De aceea mi-am propus să tratez această problemă de o continuă actualitate.

SUBIECTUL:  D.M.,  12 ani

PREZENTAREA CAZULUI : – Insuccesul şcolar

–          elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de performanţă la disciplinele Limba română, Istorie, Geografie, Ştiinţe, Matematică, Limbi străine; întâmpină dificultăţi la citit-scris, dar şi în înţelegerea sau exprimarea unui mesaj; manifestă interes scăzut în îndeplinirea sarcinilor şcolare.

OBIECTIVE:

–          identificarea unor posibile cauze care stau la baza acestor deficienţe;

–          alegerea unei strategii de intervenţie

CARACTERIZAREA SUBIECTULUI:

Date despre mediul familial: elevul este născut la 14 septembrie 1997; locuieşte cu părinţii şi sora lui elevă în clasa I; starea materială a familiei este satisfăcătoare; copiii nu au cameră separată şi nici un colţ special amenajat pentru pregătirea lecţiilor; alimentaţia este suficientă dar nediversificată, săracă în vitamine; părinţii, absolvenţi de şcoală profesională, manifestă indiferenţă faţă de nivelul de pregătire al copilului, preferă ca acesta să fie util în gospodărie; mama îl ajută uneori la efectuarea temelor.

Dezvoltarea fizică: este născut la termen; nu a suferit până la această dată boli sau traumatisme care să influenţeze dezvoltarea sa normală; se încadrează în standardele de greutate şi înălţime corespunzătoare vârstei.

Caracteristici ale dezvoltării psihice: foloseşte activ auzul şi simţul tactil; percepţiile auditive sunt bine dezvoltate; prezintă interes pentru percepţia fenomenelor sociale; manifestă nesiguranţă în recunoaşterea literelor, face confuzii; identifică soluţii ingenioase de rezolvare a unor probleme, cu precădere practice; memorează mecanic; imaginaţia creatoare este slab dezvoltată; vocabularul este sărac, exprimarea este lacunară; ritmul citirii este foarte lent, se opreşte asupra fiecărui cuvânt, are reveniri frecvente asupra literelor sau silabelor; omite litere şi silabe de la sfârşitul cuvintelor; scrisul este neîngrijit, uneori ilizibil;este nehotărât, ia decizii cu greutate; este introvertit, predominant flegmatic; este dezordonat; prezintă indiferenţă faţă de propria persoană evidentă în aspectul neîngrijit al ţinutei.

Relaţiile în grupul de elevi: colaborează cu membrii subgrupului în cadrul jocurilor sau activităţilor recreative, dar manifestă ostilitate faţă de sarcinile de învăţare în grup.

Date pedagogice: are un parcurs şcolar descendent (de la rezultate bune în clasa I, acum atinge cu greu standardele minimale de performanţă); învaţă sporadic, nu are stil propriu de învăţare; disciplinele preferate sunt Educaţie muzicală, Ştiinţe şi Educaţie fizică.

PROIECT DE INTERVENŢIE EDUCAŢIONALĂ

            Nevoi speciale în cadrul familiei: copilul are nevoie de o supraveghere şi o îngrijire mai atentă din partea părinţilor; este absolut necesar ca aceştia să manifeste o atitudine pozitivă fată de şcoală, să-l aprecieze şi să-l încurajeze pentru a învăţa; are nevoie de o impunere judicioasă a timpului petrecut acasă, în care să nu mai predomine activităţile gospodăreşti, ci să existe un raport optim între timpul de muncă, timpul de învăţare şi cel de joc. (fragment)

3 gânduri despre ”Insuccesul şcolar – Studiu de caz

Comentariile nu sunt permise.