Dificultăţile în învăţarea radicalilor


Autor: prof. Livia Mocanu
Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Timișoara

Matematica este o parte esenţială din viaţa copilului, un limbaj specific prin care acesta descoperă lumea înconjurătoare.

Trebuie pornit de la realitatea că elevii sunt distribuiţi valoric în trei categorii psihopedagogice corespunzătoare celor trei nivele de dificultate în învăţare: recuperare (R) , mediu (M) şi performanţă (P).

Nivelul R (recuperare) se referă la elevii care folosesc învăţarea reproductivă. Ei cunosc noţiunile minime prevăzute de programă şi sunt capabili de efort intelectual redus. Conceptul de recuperare presupune că elevul integrat acestui nivel are şansa de a învăţa temeinic ceea ce nu a reuşit până în momentul când este evaluat. Acest nivel nu arată o capacitate intelectuală slabă a copilului, ci se referă la stadiul temporar al pregătirii lui. Acest moment poate fi depăşit uşor prin recuperarea materiei neînsuşite.

Nivelul M (mediu) cuprinde majoritatea stabilirea a ceea ce este esenţial în tema studiată. Evaluarea lui M se măsoară convenţional cu note de la 5 la 7,99.

Nivelul P (performanţă) se referă la elevii capabili de performanţă şcolară cerută de programe şi de manuale şi nu mai mult. Elevii silitori, capabili să obţină la un test de evaluare parţială a cunoştinţelor note între 8 şi 10, sunt consideraţi de nivelul P. Elevul are o gândire creativă, autonomie faţă de conţinutul predat, este capabil de efort intelectual de lungă durată, iar motivaţia învăţării este, de regulă, intrinsecă, elevilor din învăţământul românesc actual. La acest nivel se produce ameliorarea învăţării, deoarece la reproducerea exactă a noţiunilor învăţate se adaugă descoperirea parţială a unor relaţii noi.

Distingem, într-o matrice de notare, două elemente structurale: liniile de conţinuturi şi coloanele reprezentând modalităţi de evaluare. Liniile de conţinut se structurează pe nivele de interes şi pe nivele de dificultate.  Liniile de conţinut vor avea descriptorii de performanţă corelaţi cu programa şcolară.

IR.    Adunarea, înmulţirea, împărţirea, ridicarea la putere cu exponent număr întreg şi extragerea radicalului de ordinul doi, asupra numerelor reale.

Scrierea radicalilor în formă simplă prin scoaterea de factori sub radicali. Raţionalizarea numitorilor care conţin un singur radical de ordinul 2.

Fie mulțimea:

IM.     Operaţii cu radicali; raţionalizarea numitorilor care conţin doi radicali. Aducerea expresiilor aritmetice care sunt alcătuite cu mai mult de doi termeni, la forme simple.

Restrângerea expresiilor iraţionale compuse cu numere periodice. Operaţii simple cu numere pătratice iraţionale.

Efectuaţi calculele, raţionalizând numitorii:

(fragment)