Studiu cu privire la învăţarea matematicii prin activităţile practice


                                            Autor: înv. Crețu Doina 
 Școala Gimnazială Nr. 1-sat Văleni, jud. Vaslui

            Formarea personalităţii elevului activ, investigator, creator, participant, conştient la propria sa ″dăltuire″, constituie nu numai un principiu, ci o orientare a educaţiei contemporane.

Ceea ce dă farmec unei lecţii este atmosfera de învăţare, de muncă, de participare activă a întregii clase la activitate. O lecţie devine educativă prin acest activism ce trebuie să facă apel la efort de concentrare a atenţiei, la imaginaţie, gândire, flexibilitate şi originalitatea acesteia.

În timpul unei ore elevului i se va cere nu să asculte, ci să caute, să găsească răspunsuri adecvate, nu să înregistreze, ci să facă invenţii, să creeze, să-şi imagineze, nu să memoreze, ci să descopere  şi să argumenteze cu exemple personale.

Cultivarea unei atitudini pozitive față de matematică se poate realiza prin utilizarea diferitelor resurse pentru prezentarea conţinuturilor într-o formă accesibilă. Una din aceste resurse  este utilizarea materialelor de manipulare  folosite în activitățile practice care facilitează învățarea matematicii. Pentru atingerea obiectivelor matematice, trebuie să se urmărească următoarele aspecte:

  • materialele selectate să  sprijine conceptele matematice abordate;
  •  să există în cantitate suficientă pentru ca toți elevii să poată participa activ;
  • trebuie să se  acorde elevilor timp pentru a se familiariza cu materialul selectat;
  • cadrul didactic să evite  prezentarea de modele și crearea de contexte în care elevul imită demersul adultului;
  •  să se ofere elevilor posibilitatea de a explora același concept, utilizând materiale variate.

Un rol important în reușita actului didactic îl are materialul didactic care poate fi variat: creioane, cărți, baloane, jucării, jetoane cu desene, jetoane cu numere, cu operații, figuri geometrice, planșe, riglete.

Studiind o serie de materiale, adăugate la experiența personală, m-am oprit  asupra unor noi  modele de organizare a activităților matematice la ciclul primar, modele ce vor face mai atrăgătoare această disciplină. Voi împărtăși în acest material doar câteva din acestea, lăsând ca fiecare din colegii mei să îmbogățească aria acestora.

Pentru unitatea de învățare “Adunarea și scăderea numerelor naturale  0-30, cu trecere peste ordin”  elevii au lucrat practic astfel:

  La   adunare:

Luați 7 bețișoare și separat 6 bețișoare. Formați o grupă de 10 bețișoare. Câte au rămas în afara grupei?

Elevii constată că în afara grupei mai rămân 3 bețișoare care adunate cu cele 10 dau rezultatul 13. Unii au obținut rezultatul 13 prin numărare.

La scădere:

Copiii au pe bancă o zece  (10 bețișoare legate ) și alte 10 bețișoare libere. Numărați 15 bețișoare ! Luați din 15 bețișoare, 8 bețișoare. Socotiți câte mai rămân! Cum procedăm?

Se explică procedeul: Luăm mai întâi 5 bețișoare, apoi desfacem zecea și luăm încă 3! Rămân 7 bețișoare.

Rolul acestor exerciții este ca elevul să conștientizeze procedura de calcul cea mai eficientă  la adunarea și scăderea cu trecere peste ordin.

Materialele matematice dau oportunitatea copilului să tragă singur concluzii și concepte matematice prin observare, sortare, asociere, să înainteze singur  cu ușurință, de la o noțiune la alta.

După o privire succintă  asupra modului  în care sunt îmbrăcați elevii,se pot propune următoarele exerciții care pun în evidență elementele de logică: „și”, „sau”, „nu”.

Exemple: Copiii care au pantofi maro și ciorapi albi să se ridice în picioare!

Copiii care nu au scris tema se ridică în picioare!

Copiii care au copertă la manual sau caiet să se ridice în picioare!  (fragment)