Strategii procedurale utilizate cu scopul de a trezi interesul elevilor pentru lectură


Autor: înv. Crețu Doina 
 Școala Gimnazială Nr. 1-sat Văleni, jud. Vaslui

Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit.  

Învăţătorului îi revine rolul de a selecta, orienta şi îndruma lectura elevilor.  Aceasta contribuie într-o măsură însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat, la dezvoltarea dragostei de patrie, la educarea sentimentelor estetice. În acest scop am cuprins în programa pentru opţionalul „Literatura pentru copii” texte ale marilor noştri scriitori: Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi şi, nu în ultimul rând, Ion Luca Caragiale.

Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat în societate, atât la școală, în familie cât și în afara acestora, iar textul „Vizită” de Ion Luca Caragiale, le oferă valențe educative numeroase. Identificând aspectele negative din comportamentul personajului principal, Ionel, și reflectând asupra lor, ei își vor putea crea o listă cu  Așa nu se face… aplicabilă în viața lor. Metoda Explozia stelară va  dezvolta creativitatea prin tehnicile interogative și va arăta cadrului didactic dacă elevii au receptat corect valențele textului.

CINE ? Cine vine în vizită la doamna Maria Popescu? Cine  apare cu sabia scoasă în fața mamei? Cine pune dulceață în șoșonii musafirului?Cine este copilul cel neascultător?

CE?  Ce a primit Ionel cadou?Ce jucării are Ionel?Ce a făcut Ionel cu cheseaua de dulceață?

CÂND ?   Când se petrece întâmplarea? Când se va comporta Ionel frumos?

Când descoperă scriitorul ce a făcut Ionel cu dulceața?

UNDE?    Unde ar fi trebuit Ionel să bată toba și să sufle din trâmbiță?

Unde pleacă băiatul cu cheseaua de dulceață? Unde  merge scriitorul în vizită?

DE CE?   De ce Ionel se comportă astfel ? De ce mama sa nu îl pedepsește?De ce Ionel poartă o uniformă militară?De ce ieșise Ionel în vestibul? (fragment)