Studiu privind metodele interactive de grup, ca mijloc eficient în însușirea și stocarea informațiilor, în activitățile de dezvoltarea limbajului


                                                      Autor:  ed. Tompea Daniela
 Grup Școlar Miron Cristea Subcetate- Harghita      

            Considerații generale:

Inovația didactică a adus în atenția cadrelor didactice termeni și atitudini noi necesare în procesul instructiv- educativ. Integrarea este unul dintre acești termeni și, în același timp, este o manieră de organizare oarecum similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că obiectivele învățării au ca referință nu o categorie de activitate, ci o tematică unitară, comună mai multor categorii de activități.

Activitățile integrate presupun un scenariu unitar și de cele mai multe ori ciclic, în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor științe; conținuturile au un subiect comun și obiectivele propuse se realizează prin diferite forme de activitate.

Integralitatea presupune scenarii zilnice ce reunesc activități comune și la alegere sau scenarii în care se regăsesc fragmente de activități dintr-o săptămână, cu generice de zi. Practic, activitatea unei zile se derulează ca o poveste, integrând, legând toate activitățile din ziua respectivă.

Folosirea unor astfel de activități aduce beneficii reale pentru preșcolari, aceștia trebuind să învețe într-o manieră mai aparte, cea integrată, fiecare etapă fiind legată de cea precedentă. Copiii parcurg ușor, mai mult sub formă de joc(cel puțin așa li se lasă impresia) conținuturile propuse.

Ipoteza cercetării

Dacă educatoarea va urmări în mod sistematic să stimuleze activitatea copiilor prin folosirea metodelor interactive de grup, preșcolarii vor beneficia de o educație îmbunătățită reflectându-se pozitiv în pregătirea copiilor și în modul de abordare a problemelor cu care se confruntă mereu.

Dacă preșcolarii vor comunica interactiv, se va produce o confruntare de idei, opinii și argumente și se crează situații de învățare centrate pe disponibilitate și dorința de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă și activă, pe influența reciprocă din interiorul microgrupurilor și interacțiunea socială a membrilor de grup.

Din experiență am constatat că prin folosirea acestor metode crește performanța preșcolarilor. (…)

Variabilele dependente

v  Exprimarea clară și corectă din punct de vedere gramatical, în propoziții corect formulate.

v  Stimularea limbajului și a capacității comunicative.

v  Evaluarea efectelor metodelor interactive asupra învățării preșcolarilor și a relaționării dintre ei.

Variabilele independente

  • Dezvoltarea memoriei și a atenției cognitive și familiarizarea copiilor cu cuvinte și expresii noi.
  • Cunoașterea contribuțiilor acestor metode în a cunoaște și stoca timp îndelungat informațiile dorite.

(fragment)