Studiu de specialitate – Influența grilei de evaluare criterială asupra proiectelor


Autor: prof. Simona Bucurenciu
Liceul Tehnologic „Gh. M. Costin”, Constanța

 

Învățarea este scopul principal pentru care copiii și tinerii urmează cursurile unei instituții. Acest proces evoluează împreună cu timpurile. Încet dar sigur se renunță la metodele tradiționale de predare-învățare, în care elevul era un receptor de informații transmise de profesor, și încep să fie folosite metode atractive de învățare, care să îl pună pe elev în situația de participant al procesului învățării, de partener al profesorului în predare și uneori în evaluare.

O astfel de metodă o reprezintă învățarea prin proiecte. Folosind această metodă activ-participativă învățarea este centrată pe elev, se încurajează auto-controlul, managementul timpului, gândirea de nivel superior, colaborarea, folosirea eficientă a tehnologiei, dacă elevii sunt stimulați să își dezvolte aceste competențe. Acest lucru este evidențiat prin folosirea unor tehnici de evaluare moderne ca, de exemplu, grila de evaluare criterială.

Din experiența didactică proprie am observat faptul că nu toate proiectele pe o anumită temă își ating scopul propus. De aceea am propus ipoteza: folosirea grilei de evaluare criterială eficientizează învățarea prin proiecte. Ipoteza a fost demonstrată experimental. 

Experimentul s-a desfăşurat în trei etape: etapa iniţială, etapa formativ-ameliorativă şi etapa finală. Subiecții investigați au fost elevii a două clase a X-a ale aceleiași unități de învăţământ, cu aproximativ același nivel de pregătire matematică. Clasa experimentală este formată din 27 elevi, iar clasa de control este formată din 23 de elevi, cele două colective fiind alcătuite din copii cu o dezvoltare intelectuală eterogenă. Durata studiului a fost de 5 săptămâni, în cadrul unității „Matematici financiare.” Competențele specifice unității au fost urmărite pe perioada studiului, acestea au fost implementate în mod diferit la cele două clase.

Etapa inițială: Celor două eşantioane de elevi, înainte de a începe unitatea de învățare dar în aceeaşi etapă a perioadei de studiu, am aplicat teste grilă, prin care s-au verificat cunoştinţele şi competenţele elevilor. Grilele au cuprins itemi gradați ca dificultate prin care s-au verificat cunoştinţele anterioare ale elevilor. Răspunsurile au fost evaluate după aceeași matrice a rezultatelor şi de către acelaşi cadru didactic. Elevii au fost testaţi în aceeaşi zi, după același test, li s-a acordat acelaşi timp necesar rezolvării sarcinilor de lucru. Astfel, în urma evaluării răspunsurilor, clasa de control a obținut media 6,52, iar clasa experiment 6,64, o diferență insignifiantă. În acestă etapă  iniţială, constatativă a nivelului de cunoştinţe ale elevilor, rezultatele au indicat că elevii ambelor clase au nivele asemănătoare de pregătire, fiind omogene din acest punct de vedere – condiţie esenţială pentru inițializarea studiului propus propus.

Etapa formativ-ameliorativă: Predarea noțiunilor teoretice a fost identică la ambele clase. Am parcurs întregul conținut. Ambele clase, în mod independent, au fost împărțite în grupe. Fiecare grupă a ales o temă de proiect din cele propuse. Au existat grupe ce au ales teme diferite de cele din lista propusă. Apoi am procedat diferit la cele două clase.

În clasa de control am prezentat cerințele proiectului (număr de pagini, fontul, caracteristici ale imaginilor și graficelor, explicația noțiunilor folosite, argumentarea concluziilor, realizarea unei prezentări sau un afiș cu caracteristicile acesteia/acestuia ș.a.), fiecare grupă primind o listă cu aceste cerințe. Am anunțat termenul limită de predare și prezentare a proiectului, iar pentru orele până la această dată, elevii au fost instruiți să folosească ce mijloace doresc (puteau folosi laboratorul de informatică, biblioteca, în funcție de tema aleasă)  pentru îndeplinirea sarcinilor.

Pentru clasa experimentală metoda a fost diferită. Și elevii acestei clase au avut de indeplinit aceleași cerințe ale proiectului, au avut aceeași dată limită de predare și prezentare, au fost și ei instruiți să folosească ce mijloace doresc (am realizat orele de documentare în bibliotecă și în laboratorul de informatică), însă ei au primit, în plus, grila de evaluare criterială a proiectului. (fragment)