Aplicațiile practice ale matematicii


Autor: prof. Simona Bucurenciu
Liceul Tehnologic „Gh. M.Costin”, Constanța

Matematica este în general definită ca știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de structură, de schimbare și de spațiu. În sens modern, matematica reprezintă investigarea structurilor abstracte definite în mod axiomatic. Structurile investigate de matematică își au rădăcinile în științele naturale.

Istoric vorbind, ramurile majore ale matematicii s-au dezvoltat din nevoile oamenilor de a face calcule comerciale, de a măsura terenuri și de a predetermina evenimente astronomice cu scopuri agriculturale. Aceste domenii s-au păstrat până în ziua de astăzi, în sensul delimitării a trei tendințe specifice: studiul structurii (reprezentată de teoria numerelor, algebră), studiul spațiului (geometrie euclidiană, neeuclidiană, trigonometrie, spații vectoriale) și studiul schimbărilor (calcul diferențial, statistică și probabilități, numere complexe).

Elevii sudiază, pe parcursul gimnaziului și liceului, noțiuni elementare din fiecare ramură principală. Cei ce urmează specializarea matematică-informatică sunt cei ce vor aprofunda noțiunile, urmând ca la nivel terțiar, în funcție de specializare, să afle aplicațiile practice ale matematicii. Dar, pentru cei ce sunt suficient de atenți, pot observa faptul că matematica este peste tot în jurul nostru.

Astfel, combinatorica poate fi numită ştiinţa numărării. Aceasta este partea matematicii care se ocupă cu studiul familiilor de mulţimi, de obicei finite, cu anumite caracteristici de aranjare ale elementelor lor sau ale submulţimilor lor, şi care îşi pune problema „ce combinaţii sunt posibile, şi câte sunt ?”  Aranjamentele cu repetiţie sunt folosite în scrierea Braille (alfabet pentru orbi format din 6 proeminenţe si adancituri; în total sunt 64 de elemente, suficiente pentru reprezentarea alfabetului, cifrelor şi semnelor de punctuaţie). Teoria jocurilor se bazează pe combinări. (fragment)