Educaţia fizică – sursa de energie a copiilor preşcolari


Autor: prof. înv. preşc. Ramona Şerban
Grădiniţa nr. 199 „Strop de rouă”, Bucureşti

                                „Copilul este un atlet dotat cu o mare energie”.Van Aaken

      Educaţia fizică a copiilor preşcolari are ca scop educarea unei generaţii de tineri sănătoşi, viguroşi, rezistenţi, puternici, agili şi capabili de muncă.

Pe lângă activităţile desfăşurate în mediul familial, grădiniţa este instituţia în care copiii pot să-şi satisfacă dorinţa de mişcare,locul unde se realizează exerciţiile şi jocurile necesare pentru dezvoltarea lor fizică. Frecventând grădiniţa, copilul este controlat sub toate aspectele dezvoltării şi creşterii lui.

În grădiniţa de copii cele mai importante forme ale practicării educaţiei fizice sunt următoarele: activităţi frontale de educaţie fizică, gimnastica de înviorare, plimbările, excursiile, jocurile sportive şi alte forme în afara activităţilor obligatorii (serbări sportive, întreceri şi concursuri sportive, demonstraţii sportive).

Forma de bază în cadrul grădiniţei de copii este activitatea obligatorie-frontală de educaţie fizică. Mijlocul fundamental şi preponderent folosit în toate activităţile de educaţie fizică este exerciţiul fizic care are la orice vârstă, dar mai ales în perioada de creştere, un puternic rol educativ. Executând regulat exerciţii fizice corespunzătoare vârstei, copiii îşi perfecţionează o serie de deprinderi motrice aplicative necesare în viaţă: mersul, alergarea, săritura, echilibrul, căţărarea, aruncarea şi prinderea etc.

Alegerea şi îmbinarea exerciţiilor trebuie făcută în aşa fel de către educatoare încât acţiunea lor să antreneze întregul organism al copiilor.Un bun educator nu npoate fi decât acela care-l învaţă pe copil să devină o persoană puternică şi responsabilă, armonios dezvoltată, fizic şi psihic.

În privinţa dezvoltării psihice optime, mişcarea efectuată sub forma unor exerciţii fizice susţinute, conduce la obţinerea echilibrului psihic, autocontrolului, creşterii aprecierii de sine, dobândirii încrederii în forţele proprii. Pentru o viaţă sănătoasă şi pentru un organism îngrijit, este necesar ca orice copil să fie învăţat să respire corect.

Sarcina principală a educaţiei fizice la preşcolari este formarea poziţiei corecte a corpului, aceasta fiind absolut necesară atât pentru dezvoltarea mişcărilor tot mai complexe folosite de copii, cât mai ales din considerente de sănătate, ca premiză a creşterii şi dezvoltării normale în continuare.

Spre deosebire de celelalte activităţi , activitatea de educaţie fizică presupune instruirea şi formarea copilului în şi prin mişcare. Exerciţiul fizic stimulează nu numai respiraţia ci şi circulaţia sanguină care întăreşte şi dezvoltă sistemul muscular şi osos şi realizează puntea de legătură între gândire şi acţiune.

Piaget a demonstrat că există un raport între motricitate şi inteligenţă. La vârsta preşcolară interesul copiilor pentru mişcare în general, şi jocuri şi exerciţii în special, este foarte mare.

La intrarea în grădiniţă bagajul de deprinderi motrice al copilului este redus, însă pe parcursul activităţilor de educaţie fizică acesta se va îmbogăţi, deoarece jocul îl ajută să-şi controleze pornirile şi sentimentele.

Pentru o dezvoltare fizică şi psihică optimă influenţa aerului curat, luminii şi soarelui în timpul desfăşurării jocurilor de mişcare este de o mare importanţă.

Respectarea disciplinei colectivului, regulilor de întrecere, asumarea unor sarcini în cadrul colectivului, integrarea în colectiv, spiritul competitiv reprezintă doar câteva din caracteristicile jocului.

      Jocurile de mişcare au ca element caracteristic de desfăşurare întrecerea, care impune existenţa unui fond de deprinderi şi calităţi motrice temeinic consolidate. Întrecerea sporeşte interesul copiilor pentru activitate, le mobilizează forţele şi-i stimulează.

Prin joc copilul are posibilitatea de a fi mai degrabă un iniţiator în propria sa lume decât o persoană manipulată şi disciplinată. Jocurile desfăşurate în grădiniţă contribuie la creşterea capacităţii fizice şi intelectuale a copiilor, la dezvoltarea lor armonioasă, deoarece stimularea practicării activităţii fizice este un obiectiv prioritar, iar succesul în atingerea sa este o garanţie pentru sănătatea viitoare.

      Gimnastica de înviorare contribuie la întărirea unor grupe principale musculare (braţe, picioare, spate, abdomen), formează o ţinută corectă, stimulează şi reglează funcţiile fiziologice ale respiraţiei şi circulţiei. Organizată cu pricepere, contribuie la creşterea bunei dispoziţii, ajută la disciplinarea colectivului de copii şi la formarea deprinderii de a face zilnic gimnastică.

Plimbările şi activităţile alese completează programul de activitate al copiilor în grădiniţă, sub supravegherea şi îndrumarea educatoarei. (fragment)

Anunțuri

2 gânduri despre &8222;Educaţia fizică – sursa de energie a copiilor preşcolari&8221;

Comentariile nu sunt permise.