Amenajarea spaţiului educaţional – condiţie esenţială a reuşitei procesului educativ în grădiniţa de copii


Autor: prof. înv. preşc. Ramona Şerban
Grădiniţa nr. 199 „Strop de rouă”, Bucureşti

       Copilul nu este o materie de modelat, ci o personalitate în devenire care se poate constitui ca partener a propriei sale formări.

Una dintre condiţiile esenţiale ale aplicării unui curriculum centrat pe nevoile, interesele şi dezvoltarea lui globală, se referă la crearea unui mediu educaţional adecvat, care să permită dezvoltarea liberă a copilului şi să pună în evidenţă dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale.

Noi, educatoarele suntem responsabile de crearea unui mediu favorabil de învăţare, fiind noi înşine parte integrantă a acestuia.

Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii prefigurează două mari tendinţe de schimbare, prezente în comportamentul cadrului didactic (educatoarei), care pun în centrul atenţiei copilul de astăzi: crearea unui mediu educaţional bogat, pentru o stimulare continuă a învăţării spontane a copilului şi introducerea copilului în ambianţa culturală a spaţiului social căruia îi aparţine, în ideea formării lui ca o personalitate autonomă şi conştientă de sine.

      Grădiniţa este mediul unde copiii preşcolari sunt primiţi, se mişcă şi se joacă, unde  totul trebuie gândit şi amenajat, astfel încât acesta  să fie o sursă din care copiii se inspiră şi învaţă, un loc plăcut, frumos, în care se simt bine, în siguranţă, un loc care le vorbeşte lor şi tuturor celor care îl vizitează despre tot ce se întâmplă acolo.

      Sala de clasă trebuie să fie atractivă, plăcută, securizantă, funcţională, care să invite copiii la joc şi activitate, unde ei să se simtă stăpâni şi în siguranţă.

În organizarea spaţiului educaţional se va ţine seama de necesitatea împărţirii sălii de grupă în zone, în funcţie de diferitele tipuri de activităţi:

O zonă liberă şi liniştită, marcată printr-un covor, unde să se poată desfăşura întâlnirile de grup, activităţile de mişcare şi jocul liber (accesorii utile:calendar, stativ cu planşe mari de carton sau hârtie pentru mesaje, scaunul povestitorului, tabla, etc.)

O zonă a bibliotecii cu un aranjament atractiv şi confortabil (accesorii utile: rafturi pentru cărţi, imagini, păpuşi, stativ pentru agăţarea lucrărilor colective, aparatură audio, calculator, etc.); Colţul Bibliotecă.

O zonă a creativităţii fără covor şi, eventual, cu o masă acoperită cu un material plastic (accesorii utile: cutii sau rafturi pentru depozitarea ustensilelor şi materialelor specifice, deşeuri de materiale, ziare vechi, dar bine conservate, etc.)

O zonă cu mese şi scaune pentru servirea mesei şi pentru activtităţile desfăşurate cu grupuri mici de copii.

O zonă pentru activităţile de scriere (accesorii utile:  masă şi scaune precum şi o gamă largă de ustensile şi suporturi pentru scris).

      O zonă pentru joc atribuită jocului liber, construcţiilor sau sociodramei. Unele zone sunt definite prin conţinut: cabinetul doctorului, casa, etc. (accesorii utile: truse de joc, costumaţii, mobilier şi ustensile adaptate diferitelor contexte şi roluri asumate de copii în jocul lor); Colţul Păpuşii.

O zonă pentru depozitarea materialelor şi jucăriilor care nu sunt de folosinţă curentă (de obicei încuiată).

O zonă pentru expunerea lucrărilor copiilor.

O zonă pentru construcţii cu cuburi sau alte materiale de construcţie, plasată într-un loc îndepărtat de o zonă liniştită.  Materialele vor fi dispuse în cutii sau rafturi pe categorii; Colţul Construcţii.

Centrul tematic este locul unde expunem materiale legate de tema proiectului în aşa fel încât copiii să le poată privi şi mânui, să se poată juca cu ele, să vorbească şi să citească, să li se citească despre ele, să poată adăuga altele noi, produse sau procurate de ei. Acesta poate fi un dulăpior, un raft, o cutie de carton, unde vom expune titlul temei şi materialele legate de acesta.

Fiecare zonă trebuie etichetată precizând atât denumirea, cât şi o imagine sugestivă pentru copii. Educatoarea trebuie să poată observa cu uşurinţă copiii care-şi desfăşoară activitatea la toate zonele de interes. Asigurarea siguranţei fizice şi afective a copiilor în spaţiul de joc se realizează prin: protejarea zonelor la care copiii nu trebuie să aibă acces (prize, materiale de curăţenie, medicamente, etc), existenţa în sala de clasă a trusei de prim ajutor, eliminarea jucăriilor care pot produce accidente. (fragment)

Un gând despre ”Amenajarea spaţiului educaţional – condiţie esenţială a reuşitei procesului educativ în grădiniţa de copii

Comentariile nu sunt permise.