Activităţile extracurriculare – modalităţi eficiente de formare a caracterului copiilor


Autor:  prof. înv. primar Stancu Liliana
Şcoala Gimnazială Işalniţa Dolj

Educaţia nu este un proces limitat spaţial şi temporal, cu incidenţă determinată  asupra biografiei personale. Formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să devină un proces continuu. Transformarea educaţiei într-un fenomen permanent este imperativ pentru lumea contemporană. Îndeplinirea acestuia reclamă efortul solidar al familiei, al şcolii de toate gradele, al instituţiilor cu profil educativ şi al mass-media, care prin impactul covârşitor asupra audienţei poate deveni o tribună a educaţiei. Individul, aflat în centrul acestui proces, trebuie ajutat să-şi formeze o concepţie corectă asupra existenţei, întemeiată pe moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de reper valori autentice şi să se integreze armonios în societate.

De cele mai multe ori, alternativele alese de elev la încheierea unei zile de şcoală sunt: camera personală, unde se pregăteşte pentru a doua zi ori stă la calculator sau la televizor, sau strada cu tentaţiile şi problemele ei. Aceste activităţi produc dezechilibre greu de controlat, dar mai ales, greu de corectat, creează premisele dezvoltării unei personalităţi izolate social, cu probleme de integrare în colectiv. Sunt generatoare de personalităţi controversate cu tendinţe de deviere într-o zonă nu tocmai bună din punct de vedere moral şi civic.

Activităţile educative bine echilibrate, bine motivate şi mai ales bine organizate oferă posibilitatea valorificării acumulărilor elevului pe parcursul întregului ciclu de pregătire sau unele dintre acestea pot avea un ecou în sufletul lor toată viaţa. Aceste activităţi au un rol important şi decisiv în evitarea situaţiilor extreme enumerate mai sus.

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului  copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai  accesibili sufletelor acestora. Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată  situaţiei. Însă o mai mare contribuţie în dezvoltarea  personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. În activitatea mea de 25 de ani în învăţământul primar, am încercat să-l privesc pe copilul cu care lucrez nu ca pe adultul în miniatură, ci ca pe un om în continuă dezvoltare, am căutat să-mi organizez astfel activităţile  încât să trezesc elevilor mei curiozitatea.

În realizarea activităţilor extraşcolare am antrenat întotdeauna cei trei factori implicaţi în actul educaţional:

–           Elevii, prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup;

–           Familiile, prin susţinerea morală, financiară şi de cele mai multe ori implicarea chiar şi în organizarea activităţilor;

–          Şcoala, prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea unităţii dintre cei trei factori, finalizarea activităţilor întreprinse. (fragment)

____________________________________

Omadesign – Materiale didactice personalizate

Publicitate

Un gând despre ”Activităţile extracurriculare – modalităţi eficiente de formare a caracterului copiilor

Comentariile nu sunt permise.