Studiu de specialitate privind prevenirea/reducerea fenomenelor delicvente la nivelul unei clase de elevi


Autor: prof. înv. primar Bucur Mariana Elena
Şc. Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud

Încă din anii 1930, Sigmund Freud vehicula ideea că umanitatea se îndreaptă spre violenţă, iar J. J. Rousseau vedea oamenii fericiţi de la natură, dar tulburaţi de societate. Cu certitudine, atât unul cât şi celălalt au avut dreptate. În ziua de azi, zâmbim din ce în ce mai rar, suntem din ce în ce mai nervoşi, grăbiţi, stresaţi. Când nu ne convine ceva, răbufnim si acuzăm. Ne transformăm încetul cu încetul în altcineva. Este vorba oare de furie? Dacă durează puţin , mai treacă-meargă.Cu toţii trecem prin aşa ceva, dar problema este că, în asemenea situaţii, sunt părinţi care îşi pălmuiesc copilul, îl alungă din preajma lor, îi vorbesc urât…Cel mare va găsi o formă sau alta de apărare, dar cel mic ce va face oare? Nu după multe stări de furie ale părinţilor, “micile fiinţe”, lipsite de apărare, vor începe să-şi distrugă jucăriile, să-i lovească pe alţi copii, să-i înjure pe bunici, să mâzgălească pereţii, să omoare necuvântătoare, sau alte fapte de violenţă.La micuţul şcolar, starea sa de violenţă nu va întârzia să apară chiar din primele zile de şcoală-deşi va fi supus la unele reguli ale colectivului. “Micuţul agresat” va începe să vorbească urât, să bată , să scuipe etc. …

Cu siguranţă, învăţătorul observă destul de repede instabilitatea”psiho-motorie şi emoţională” a elevilor care se reflectă în:

– lipsa concentrării atenţiei;

– agitaţie continuă, excesivă, comunicare(exprimare) incoerentă;

– abundenţa de mişcări;

– labilitatea emoţiilor si sentimentelor, a gândirii;

– comportamente dependente de circumstanţe de moment ale mediului.

M-am referit la aceste lucruri, deoarece ele justifică cerinţa des întâlnită, în ultimul timp, de a alcătui un plan de măsuri care poate fi extins chiar la nivelul şcolii, plan care să semnaleze cazurile de violenţă şi să le amelioreze în acelaşi timp.

Plan de măsuri pentru prevenirea/reducerea fenomenelor de violenţă la nivelul claselor de elevi:

Actori implicaţi: elevi, cadre didactice, părinţi, consilier şcolar, reprezentanţi ai comunităţii locale;

 Domeniu: violenţa în interiorul mediului şcolar:

– includerea , în fiecare semestru, în cadrul orelor de dirigenţie a cel puţin unei teme care să pună în dezbatere problema violenţei între elevi şi a relaţiilor dintre elevi- cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic;

– lectorate cu părinţii în care să fie dezbătută ca o temă principală problema violenţei în mediul familial, a violenţei între elevi, a relaţiilor dintre elevi şi cadre didactice şi a comportamentului părinţilor în şcoală;

– organizarea unor activităţi extraşcolare sportive, artistice, civice în cadrul cercurilor de la nivelul unităţii şcolare, a clubului copiilor, având ca profil non-violenţa;

– organizarea unor programe civice , având ca teme : “ Stop violenţei! Lumea poate fi mai bună !” , “ Sunt civilizat. Vrei să fii ca mine?”, “Spunem nu anturajului nociv! “, prin care elevii mărşăluiesc prin şcoală cu pancarde care au scrise pe ele titlurile mai sus meţtionate;

– iniţierea de programe si proiecte ale Consiliului Elevilor pe o problematică vizând combaterea violenţei la nivelul unitţtii şcolare:

Ex. 1. Proiectul “ Săptămâna anti- violenţei”;

Ex. 2. Proiectul “ Încă o şansă”;

Ex. 3. Proiectul “ Zilele toleranţei”. (fragment)

____________________________________

Omadesign – Materiale didactice personalizate