Metode interactive utile în nuanțarea și activizarea vocabularului elevilor


Autor: prof. pt. înv. primar Anca Ioana Șugar
Șc. Dr. Vasile Lucaciu Satu Mare

Activizarea elevilor în cadrul orelor de limba română contribuie la nuanțarea și activizarea vocabularului acestora. În acest an școlar, am aplicat la clasă metode active noi, prin care am urmărit dezvoltarea capacității de exprimare, dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral, scris și plastic.

Metoda ,,Cei patru mușchetari” am utilizat-o pentru înțelegerea textului ,,Puișorii,, de Emil Gîrleanu. Această metodă se aplică pe un text pe care elevii îl cunosc. Pentru desfășurarea activității am pregătit cele necesare orei, carioca şi planşele pentru fiecare echipă. Fiecare elev a extras dintr-un bol un bileţel pe care era notat unul din cuvintele: întrebător, clarificator, prezicător, povestitor,  în funcţie de care am constituit  echipele. Metoda celor 4 mușchetari presupune constituirea unor echipe din 4 elevi. După explicarea sarcinilor de lucru elevii au lucrat în echipă aproximativ 25 de minute. Iată ce are de făcut fiecare echipă:

Grupa I- Echipa ÎNTREBĂTORII

Această echipă va întocmi o listă cu întrebări a căror răspunsuri să cuprindă elementele esenţiale ale lecturii. Ei trebuie să cunoască şi răspunsurile.

Grupa II- Echipa  CLARIFICATORII

Membrii din această echipă vor clarifica cuvintele noi, expresiile deosebite din text. Pot folosi dicţionarul.

Grupa III- Echipa POVESTITORII

Elevii din această echipă vor realiza o scurtă povestire a textului. Este important să identifice elementele esenţiale ale textului.

Grupa IV- Echipa  PREZICĂTORII

Această echipă va face precizări asupra unor acţiuni sau asupra unor personaje din text. De asemenea această echipă poate schimba finalul textului, sau să aducă completări textului. (depinde de lecţie, clasă, de dorinţa dascălului) (fragment)