Studiu de specialitate – Progresul elevilor la lectură folosind metoda „Turnirul între echipe”


Autor: prof.pt.înv.primar Boudi Melania
Şcoala cu clasele I- VIII ,, Dr. Vasile Lucaciu” Satu Mare

 

,,Metodele activ-participative sunt cele care caută să transforme contactul subiectului cu noul material într-o experienţă activă, trăită de el.”

Metoda turnirului între echipe (teams-games-tournement  TGT) reprezintă una dintre metodele activ-participative care poate fi aplicată cu succes mai ales la  recapitularea cunoştinţelor. Această metodă implică absolut toţi elevii clasei prin natura regulilor jocului. De asemenea dezvoltă spiritul de competiţie şi este o metodă de evaluare extrem de apreciată de către elevi. O dată ce elevii a participat la un „turnir” şi au învăţat regulile jocului, următorul „turnir” se va desfăşura de la sine, aproape fără intervenţia profesorului.

Clasa se împarte în echipe de câte 4 jucători, cât mai echitabil, echipe care nu se modifică pe parcursul anului şcolar. La fiecare „masă de joc” se va afla câte un reprezentant al fiecărei echipe, de acelaşi nivel (un criteriu ar putea fi media obţinută la obiectul respectiv). Fiecare echipă îsi alege un nume pe care îl va folosi tot timpul anului la toate turnirurile, indiferent de materia la care se aplică jocul. De asemenea sunt necesare, pentru fiecare masă de joc: fişă cu întrebări; fişă cu răspunsuri;cartonaşe numerotate, numărul lor fiind acelaşi cu numărul întrebărilor de pe fişă.

Profesorul mai pregăteşte: câte un tabel pentru centralizarea punctajelor pentru răspunsurile individuale, apoi pe aceeaşi fişă se calculează punctajul total al echipei care va fi completat de către liderul ales de câtre fiecare echipă;un tabel pentru centralizarea punctajelor pentru echipe şi stabilirea locului echipelor la final de turnir care va fi completat de către profesor.

Jocul se desfăşoară cu următoarele reguli:

La început, fiecare jucător trage câte un cartonaş numerotat. Cel care trage cartonaşul cu numărul cel mai mare va fi primul care primeşte fişa cu întrebări. Apoi cartonaşele se pun la loc.  În tot acest timp fişa cu răspunsuri este cu faţa în jos.

Elevul care este primul primeşte foaia cu întrebări, iar cel din dreapta lui foaia cu răspunsuri (tot cu faţa în jos). Primul elev trage un cartonaş  şi citeşte întrebarea cu numărul respectiv de pe fişa cu întrebări. Tot el dă şi primul răspuns. Apoi, în sensul acelor de ceas, fiecare elev dă obligatoriu răspunsul la aceeaşi întrebare, ultimul fiind elevul care are foaia cu răspunsuri.

Ultimul elev care a răspuns întoarce foaia cu răspunsuri şi verifică răspunsul corect. Dacă cel care a fost primul a răspuns corect, el păstrează cartonaşul. Dacă nu, cartonaşul este câştigat de cel care a dat primul răspunsul corect.

Cel din stânga elevului care a început jocul devine acum primul şi primeşte foaia cu întrebări. Cel care a fost în prima tură primul devine acum ultimul, adică  cel care deţine foaia cu răspunsuri( cu faţa în jos).  Jocul se reia în acelaşi mod: se trage un cartonaş,se citeşte întrebarea, primul răspunde, apoi  fiecare jucător răspunde  la întrebarea corespunzătoare, ultimul verifică răspunsul corect, se acordă cartonaşul primului care a răspuns corect. Astfel fiecare are şansa de a răspunde primul la un anumit număr de întrebări.

La fiecare masă de joc se continuă în acest mod până la terminarea cartonaşelor. Se numără cartonaşele câştigate de fiecare jucător şi se face un clasament al mesei de joc.Pentru fiecare poziţie în clasamentul mesei de joc se acordă un punctaj clar, inclusiv pentru situaţiile de egalitate. Echipele participante la „turnir” îşi adună punctele realizate la fiecare masă de joc de către membrii ei şi le trec în tabel.

Profesorul declară echipa câştigătoare a turnirului. La finele turnirului elevii pun întrebări în legătură cu itemii de pe fişă care nu au fost pe deplin clarificaţi.

Este posibil ca pe parcursul „turnirului” să apară unele conflicte, în care profesorul intervine doar dacă este necesar.

La lectură  , din ,, Amintiri din copilărie „ de Ion Creangă,  s-au desfăşurat trei turniruri.  Pentru fiecare turnir am pregătit un set de câte 20 de întrebări. La finele celui de-al doilea turnir elevii au răspuns la chestionarul aplicat de profesor folosind tehnica,, Foaia de un minut”. Intrebările chestionarului  au fost:

1.Ce ai învăţat azi în timpul jocului ?
2. Ai progresat faţă de turnirul precedent sau nu?
3. Mai doreşti să folosim acet joc la lectură? De ce? (fragment)