Studiu de specialitate privind folosirea jocurilor de spargere a gheţii


Autor: prof. Bâlteanu Dana Veronica
Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti, Judeţul Dolj

(…) Jocurile de spargere a gheţii cuprind o serie de activităţi activ-participative care au drept scop realizarea unui climat pozitiv şi optim în vederea desfăşurării  activităţii propuse.În acelaşi timp au şi rolul de a încuraja implicarea participanţilor, de a interacţiona şi de a e cunoaşte reciproc în contexte diferite: „Rolul exerciţiilor de spargere a gheţii este acela de dezinhibarea participanţilor care interpretează roluri compensative cu unul sau mai mulţi parteneri (se sprijină unul pe celălalt) şi, desigur, reciproce (fiecare intepretează o versiune, şi cealaltă-ca în tehnica oglinzii, în care o persoană face un gest, iar pertenerul său o imită)” spunea I.N.Dobridor în lucrarea Ştiinţa învăţării.

Jocurile de spargere a gheţii sunt definite ca un evantai de tehnici care au ca scop diminuarea barierelor inhibatorii şi contribuţia fiecărei persoane la o activitate de grup. Ca profesori trebuie să fim conştienţi de faptul că bucuria,furia,ostilitatea par să producă presiuni de a comunica.Festinger

Este recomandat ca jocurile de spargere a gheţii să fie folosite la începutul demersului didactic,dar şi de fiecare dată când este necesar.

Jocurile de de spargere a gheţii –Ice breacking exercices este metoda  jocurilor educative; prin folosirea acestei metode se stabileşte echilibrul necesar în activitatea elevilor, fortificând energiile fizice şi intelectuale ale acestora.Jocul devine o prezenţă indispensabilă în ritmul muncii şcolare,iar profesorul reuşeşte să afle povestea  fiecărui elev.

Tipuri de jocuri de spargere a gheţii:

I)Jocuri de introducere :

a) Să ne prezentăm prin mişcări

Descrierea jocului: elevii stau în cerc; sunt rugaţi să se găndească la o mişcare sau la o succesiune de mişcări specifice lor. Fiecare elev intră în mijlocul cercului şi prezintă mişcarea care îl caracterizează. Colegii îi imită mişcarea respectivă şi verbalizează ce au simţit atunci când au efectuat mişcarea colegului.

b) Cine sunt eu?

Descrierea jocului:fiecare elev trebuie să se prezinte cu ajutorul a cinci cuvinte prin intermediul cărora să reliefeze caracteristicile dominante ale propriei persoane-aspecte pozitive şi/ sau negative. (calm, sincer, impulsiv, prietenos, etc)

II)Jocuri pentru dezvoltarea autocunoaşterii, autoevaluării,imaginii de sine, imaginii de sine şi autoafirmării

Cartea de vizită

Descrierea jocului: se distribuie fiecărui elev creioane  şi cartoane colorate.Se cere elevilor să deseneze un simbol, o imagine care îi carcaterizează.Se aşează în cerc şi prezintă imaginea reprezentată, explicând fiecare de ce a ales acest simbol.

III) Jocuri pentru dezvoltarea comunicării verbale

Exprimă sentimentul

Descrierea jocului: pe cartoane colorate sunt descrise  sentimente, apoi  sunt introduse într-o cutie.Fiecare elev extrage câte un carton,apoi trebuie să prezinte sentimentul cu ajutorul gesturilor,mimicii, iar colegii trebuie să ghicească ce sentiment a fost prezentat.

IVJocuri pentru dezvoltarea capacităţii de cooperare-colaborare

Oglinda

Descrierea jocului: elevii se aşează în perechi, stând faţă în faţă. Unul este oglină şi imită gesturile celuilalt.După un minut se schimbă rolurile.După încheierea jocului: se discută când a fost mai plăcut, fiind oglinda sau stand în faţa oglinzii?

V Jocuri de dezvoltarea creativităţii, fanteziei şi imaginaţiei

Ce-aş fi dacă aş fi…?

Descrierea jocului:elevii sunt împărţiţi în perechi. Fiecare elev primeşte o fişă pe care sunt formulate mai multe întrebări la care trebuie să răspundă. După completarea fişei,elevii îşi schimbă între ei fişele şi le prezintă clasei.

Exemplu de întrebări: dacă aş fi un animal, aş fi…; dacă aş fi o floare, aş fi…;  dacă aş fi o  culoare, aş fi… ;dacă aş fi altcineva, aş fi…;

VI Jocuri de încheiere

Cadoul

Descrierea jocului:fiecare elev va primi o foaie de hârtie, pe care va trebui să deseneze un cadou unui membru al clasei, ales de el. După terminarea desenelor se impart cadourile,aşezând cadoul pe scaunul destinatarului.

În activitatea didactică desfăşurată am aplicat frecvent aceste jocuri şi am constat ca elevii sunt foarte receptivi, deschişi la orice este nou, curioşi şi intră foarte uşor în rolurile pe care le-am propus.Colectivul de elevi a devenit mai unit, au legat prietenii mai puternice;elevii au devenit mai sociabili, mai cooperanţi. În plus, s-a îmbunătăţit foarte mult şi relaţia elev-profesor.Am observat dezamăgirea elevilor atunci când activitatea se încheie, dar şi bucuria cu care aşteaptă începerea unei noi activităţi.

Prin includerea acestor jocuri în cadrul activităţii desfăşurate, elevii şi-au îmbunătăţit capacitatea de cooperare şi de colaborare, şi-au dezvoltat creativitatea, imaginaţia şi fantezia , şi-au îmbunătăţit relaţiile cu cei din jur. (fragment)

Un gând despre ”Studiu de specialitate privind folosirea jocurilor de spargere a gheţii

Comentariile nu sunt permise.