Rolul profesorului diriginte în cadrul grupului de elevi


Autor: prof. Bâlteanu Dana Veronica
Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti, Judeţul Dolj

Managementul clasei de elevi nu poate fi separat de managementul educational, deşi el se raporteaza la resursele umane, materiale si financiare ale clasei de elevi. Managementul clasei de elevi este eficient prin activismul sau prin descentralizarea reală, prin situarea elevului în centrul activităţii educaţionale, prin motivarea adecvata a profesorilor si elevilor, prin îmbinarea rolurilor profesorului cu funcţiile sale manageriale. Managerul clasei de elevi – profesorul – nu executa doar deciziile centrale de politica educaţională, nu administreaza doar resursele clasei, nu gestionează doar spaţiul si timpul educaţional. El are o viziune de ansamblu asupra învăţământului şi educaţiei, iniţiază proiecte educaţionale, organizează activitati didactice şi educaţionale, coordonează resursele umane, materiale şi financiare, ia decizii împreună cu cei implicaţi în procesul educational, rezolvă situaţiile conflictuale, consiliază elevii cu probleme, dirijează procesul de învăţare creativă a elevilor.

Managementul clasei de elevi constă în planificarea, organizarea, conducerea, controlul, şi evaluarea activităţilor educative din cadrul clasei de elevi ca grup socio-educativ.

În cadrul clasei de elevi, ca grup socio-educativ cu anumite structuri psihosocilogice, dirigintele asigură respectarea normelor de conduită prevăzute în regulamentele şcolare.Dirigintele este managerul activităţilor educative din clasa de elevi.

Clasa de elevi este un grup social specific, cu structură, cu roluri clare, şi un mediu psihosocial al activităţii instructiv – educative ce determină schimbări cognitive fundamentale fiecărui membru, este mediul educaţional în care se manifestă relaţiile dintre elev – profesor, relaţii elev – elev, în care se concretizează predarea, învăţarea şi evaluarea. Pentru dezvoltarea clasei ca un spaţiu pentru învăţare, profesorii au rolul esenţial deoarece ei creează cadrul de predare – învăţare – evaluare şi oferă elevilor o mulţime de mijloace de învăţământ.

Dirigintele va creea condiţiile necesare de manifestare a fiecarui elev, formulând cerinţele educaţionale şi diminuându-şi treptat poziţia de lider formal, în favoarea iniţiativei membrilor grupului.  În acest stadiu, nucleul grupului preia, transmite şi aplică normele de conduită de la diriginte, la membrii grupului.

Aşa cum îşi planifică activităţile de învăţare pe care le va propune elevilor, un profesor va trebui să gândească, în acelaşi timp, modalităţile specifice în care îi va menţine concentraţi pe elevi, asupra  sarcinilor de lucru primite. Printre altele, va trebui să se gândească la modalităţile în care se va reuşi : ţinerea elevilor  tot timpul ocupati; alegerea sarcinilor cu un nivel de dificultate adecvat; formularea cu claritate a sarcinilor de lucru şi a modului în care trebuie să fie abordate;    planificarea modalităţii de a trece rapid de la o activitate la alta.

  Elevii sunt predispuşi la indisciplină, atunci când ceea ce  li se cere să facă este prea dificil pentru ei. Prin urmare, comportamentele indisciplinate sunt de cele mai multe ori observate la cei care au dificultăţi în activitatea de învăţare. Aceasta nu înseamnă că sarcinile pe care le dăm trebuie să fie uşoare, încât să nu stimuleze dezvoltarea capacităţilor de soluţionare, iar elevii să nu înveţe nimic nou din realizarea lor

Atâta vreme cât un profesor  reuşeşte să-i  ţină pe elevi ocupaţi, rareori apar probleme de comportament indisciplinar. Există numeroase strategii pe care le putem utiliza pentru a-i ţine ocupaţi: să avem pregătit ceva de dat elevilor să facă,  pentru fiecare zi; să avem deja organizate toate materialele şi echipamentele pregătite  înainte de a începe lecţiile; să concepem activităţi care să asigure implicarea şi participarea la lecţii a tuturor elevilor;  să menţinem un ritm de lucru vioi pe tot parcursul lecţiei; să ne asigurăm ca discuţiile elevilor să fie relevante şi folositoare, dar să nu  se întindă prea mult;   (fragment)