Studiu de caz – Program de intervenţie personalizat


Autor: prof. înv. primar Nicolescu Mihaela
Şcoala cu clasele I-VIII Plosca, jud.Teleorman

E.A. este elev în clasa a III-a

Diagnosticul:-   Deficienţă mintală uşoară

–          Tulburări de atenţie, memorie şi vorbire
–          Imaturitate psihoafectivă.
–          Dificultăţi de analiză.

Recomandarea:

-cadru didactic de sprijin

-menţinerea copilului la şcoală cu program  normal

-terapie educaţională

Domeniul de intervenţie: Limba şi literatura română

Obiective pe termen lung :

1.  Să scrie corect litere, silabe;

2.  Să scrie corect, lizibil, îngrijit respectând spaţiul dintre cuvinte;

3.  Să citească, în ritm propriu, litere, silabe, cuvinte;

4.  Să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text audiat;

5.  Să îmbine enunţuri într-un mesaj propriu;

6.  Să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, silabele dintr-un cuvânt  şi sunetele dintr-o silabă;

7.  Să pronunţe clar şi corect enunţuri;

Obiective pe termen scurt :

1.  Să citească corect, în ritm propriu, litere, silabe, cuvinte ;

2.  Să numere cuvintele în cadrul enunţului;

3.  Să identifice poziţia literelor în cadrul silabelor/cuvintelor;

4.  Să distingă sunetul iniţial, final sau din interiorul unui cuvânt;

5. Să efectueze exerciţii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor şi propoziţiilor;

6.  Să realizeze exerciţii de copiere, transcriere;

7.  Să răspundă  la întrebări legate de textul audiat;

8. Să aprecieze corect spaţiul dintre cuvinte;

Strategii didactice folosite : explicaţia verbală, conversaţia euristică, exerciţiul lingvistic;

Material didactic folosit: Abecedar, fise de lucru;

Perioada de interventie: 15 septembrie – 21 ianuarie

Evaluare: săptămâna – 24 ianuarie  – 28 ianuarie

Evaluare orală:   – exercitii de citire a literelor, silabelor, cuvintelor;

– să răspundă la întrebări legate de textul audiat;

Evaluare scrisă:

–          dictarea literelor, silabelor, cuvintelor;

–          copierea unui text;

–    să costruiască propoziţii ordonând logic două, trei cuvinte date;

–    să transcrie corect, caligrafic un text;