Proiect educațional – „Și noi avem o poveste”


Autor: maistru/inginer Dorofteiu Carmen Iuliana
Liceul ”Alexandru Cel Bun” Botoșani

Scopul proiectului:

Prezentul proiect este prevăzut cu protocol de parteneriat între Centrul de educație incluzivă Botoșani & Liceul ”Alexandru Cel Bun” Botoșani și are drept scop desfășurarea unor activități coordonare/îndrumare a elevilor cu CES de la clasele cu deficiențe severe în vederea formării deprinderilor de muncă, integrare, bună colaborare cu elevii din învățământul de masă. Se vor confecționa costume pentru realizarea unei piese de teatru pe care o vor juca pe perioada derulării proiectului în diferite activități stabilite.

Argument:

Derularea proiectului ”ȘI NOI AVEM O POVESTE” are drept motivație entuziasmul și deschiderea cu care reacționează elevii, la această vârstă, la stabilirea de relații noi de prietenie și întrajutorare, dar și efectul benefic pentru conturarea dimensiunii acestui sentiment nobil, care nu trebuie să aibă bariere discriminatorii și nici măcar eliminatorii.

Pista pe care trebuie să învețe tinerii să alerge se numește ajutarea celorlalți. Omul generos este animat de dorința de a realiza ceva folositor pentru cei din jur, de a-i ajuta la nevoie, el nu așteaptă cerințe și rugăminți pentru a-și oferi ajutorul, nu-și face calcule meschine și nu-și trâmbițează faptele. Generosul împarte oamenilor cunoștințele sale, experiență, sfaturi, cuvinte și fapte care este răsplătit prin bucuria celorlalți. Ideea sacrificiului constă în renunțarea voită la o serie de bunuri sau plăceri pentru dobândirea altor satisfacții care țin de realizarea unor idealuri înalte.

            ”Fericit ori nefericit, omul are nevoie de alt om, căci nu trăiește decât pe jumătate dacă trăiește doar pentru el”, spunea poetul Jacques Delille.

Obiective:

 • Însușirea de relații interumană și înțelegerea importanței acesteia pentru întreaga societate umană, în general, și pentru fiecare individ – adult sau copil, în special;
 • Valorificarea nevoii de apropiere sufletească, de celălalt și a unor relații de prietenie, chiar și de la distanță;
 • Dezvoltarea unui comportament de deschidere nediscriminatorie față de ceilalți copii, indiferent de mediu, stare materială sau etnie, dizabilitate și forma ei de manifestare;
 • Dezvoltarea capacității de cooperare, la distanță prin împărtășirea experienței personale;
 • Formarea unei conduite civilizate, atât în cadrul grupului, cât și în orice relație cu persoanele cu care intră în contact, bazată pe respect reciproc, înțelegere și corectitudine;

Durata proiectului:

 • Septembrie 2012 – iunie 2012

Grupul țintă:

 • Elevii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă – Botoșani;
 • Elevii de la Liceul ”Alexandru Cel Bun” – Botoșani.

Resurse umane:

 • Elevii claselor a -V- a, a – VIII- a, a -X- a de la Centrul Școlar Incluziv;
 • Elevii claselor a – XI- a , a –XII-a , de la Liceul ”Alexandru Cel Bun”
 • Cadre didactice;
 • Părinți;

Resurse de spațiu:

 • Săli de clasă;
 • Atelier;
 • Sală de sport;

Resurse materiale:

 • Instrumente de lucru, hârtie glace, carton, coli polistiren, acuarele, carioci, aracet, materiale textile pentru confecționarea costumelor, șabloane, saci menajeri.

Rezultate așteptate:

Prin fiecare activitate pe care o vom desfășura așteptăm un răspuns evident din partea elevilor, în special concretizat prin plăcerea de a participa la activități de confecționare și prin dezvoltarea unor atitudini de altruism și întrajutorare.

Calendarul activităților:

Octombrie/ Noiembrie:

 • Întâlnirea partenerilor și profesorilor,
 • Întocmirea proiectului și planificarea activităților după specificul celor două școli;
 • Stabilirea modului de realizare a activităților;

Decembrie/ Ianuarie:

 • ”Din inimă pentru inimă”- acțiune umanitară. Donare de materiale textile și accesorii pentru confecționarea de costume pentru piesa ”În dumbrava minunată”. Donare de fulare, papuci de casă, dulciuri. Activitatea este organizată și susținută de către elevii de la liceul „Alexandru Cel Bun” Botoșani.
 • ”Personaje de poveste”- confecționarea în atelierele școlii  costume pentru elevii participanți la serbare.

Martie:

 • ”În lumea magică a poveștilor”- serbare cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor cu Sindrom Down – parada personajelor;

Aprilie/ Iunie:

Evaluarea proiectului:

 • expoziție foto cu costumele create;
 • realizarea unui PPT cu secvențe ale activităților;
 • analiza fiecărei activități  și a rezultatelor obținute sub forma unor ”jurnale de bord”, rapoarte de activitate;