„Profesia pe care mi-o doresc este cea care mi se potrivește?”


Autor: prof. Horodincu Anișoara
Școala cu clasele I-VIII Draxini, jud. Botoșani

În urma cursului de perfecționare, Proiect Activ-Alternative Sociale, am aplicat la clasa a VII-a o parte dintre temele parcurse, elevii participând cu plăcere la activități.

La componenta Explorarea carierei elevii au  numit cât mai multe meserii, profesii; au analizat meseriile, profesiile pe care doresc să le urmeze.

 Ca strategii didactice am utilizat: exercițiul de energizare, explicația, conversația, lucru în grup.

Resurse: coli flipchart, markere, tabla,  cartonașe albe, galbene, verzi.

Mod de realizare a activității:

  1. Exercițiu de energizare „ Cu elefantul în Danemarca”-5 minute

Elevii vor îndeplini pe rând următoarele sarcini:

– pe foaie vor alege, după preferință, un număr de la 1 la10;

– îl vor înmulți cu 9

– vor însuma cele două cifre care compun numărul respectiv;

–  vor scădea cifra 5 din cifra obținută

– se gândesc la o țară al cărei nume începe cu litera respectivă;

– se gândesc la un animal al cărui nume începe cu cea de-a patra literă a numelui țării respective;  se gândesc la culoarea animalului respectiv

Din cei 20 de elevi, doar 8 au obținut elefant gri din Danemarca, majoritatea nu au știut să facă suma numărului respectiv.

  1. Definirea termenilor: meserie, profesie, ocupație (10 minute)

Profesia/ Meseria–înseamnă specializarea într-un anumit domeniu de activitate după studiile făcute în cadrul diferitelor școli și cursuri, după terminarea școlii generale, cuprinde cunoștințele teoretice și deprinderile practice ( meseria poate coincide sau nu cu ocupația).

”Alege-ți însă meseria care să-ți placă. Mai bună-i o meserie săracă, potrivită cu firea ta, decât un meșteșug făcut fără poftă și că dacă a înavuțit pe altul, aceluia i-a plăcut…”( Tudor Arghezi).

Ocupația- este activitatea pe care o faci în mod real la locul de muncă chiar dacă nu coincide cu profesia /meseria și care asigură o sursă de venit.

Pentru a lua hotărârea cea mai bună în alegere, ar trebui să ținem cont de: cunoașterea unui număr cât mai mare de profesiuni, a particularităților și specificului lor, a avantajelor și dezavantajelor.

Unii elevi pot alege la întâmplare, prin:  alegerea făcută de părinți;  alegerea unei profesii pentru că este la modă;  aleg profesia părinților pentru a continua o tradiție în familie etc.

  1. Elevii s-au grupat în grupuri în funcție de meseriile alese sau meseriile înrudite și pe o foaie de flipchart vor scrie tot ce știu despre aceste profesii.
  2. S-au constituit 3 grupuri( 25 minute)

Grupul bucătarilor

Grupul medicilor

Grupul informaticienilor

Vor avea de urmărit următoarele aspecte:

– condițiile de muncă;

– responsabilitățile locului de muncă;

– deprinderile și aptitudinile necesare;

– studii minime impuse și ce școli trebuie urmate;

– limite posibile de câștig și alte avantaje;

– posibilități de angajare în țară și în străinătate;

– oportunități de ascensiune în carieră.

Elevii lucrează pe grupe, dirigintele observă participarea fiecărui elev, clarifică eventualele nelămuriri.

  1. Încheiere- 10 minute

Fiecare grupă își prezintă sarcina de lucru,  apoi fiecare elev își alege un cartonaș colorat prin care apreciază dacă a aflat noutăți la ora respectivă, astfel că:

– albe (a aflat multe informații)

– galben (foarte puține)

– verzi (nimic)