Metode alternative de evaluare


Autor: prof. Bâlteanu Dana Veronica
Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti, Judeţul Dolj

„Evaluarea didactică este procesul de  colectare sistematică orientată de obiectivele definite, a datelor specifice privind evaluţia şi sau performanţa evidenţiată în situaţia de evaluare, de interpretare contextuală a acestor date şi de elaborare a unei judecăţi de valoare cu caracter integrator care poate di folositţ în diverse moduri, prespecificate însă în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare.” (SNNE, Evaluarea curentă şi examenele, Editura Prognosis,2000)

Reforma curriculară care a schimbat paradigma predare-învăţare în predare- învăţare-evaluare dă o nouă conotaţie procesului de evaluare.Evaluarea rezultatelor şcolare este componenta de verificare a oricărui sistem educaţional. Importanţa demersului evaluativ devine din ce în ce mai accentuată şi recunoscută în ansamblul reformei educaţionale întreprinse în momentul de faţă.

Utilizarea şi aplicarea metodelor educaţionale alternative presupune automat şi utilizarea unor metode alternative de evaluare. Astfel în practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalităţii autonome, libere şi creatoare.

Deşi importante pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor de bază, metodele tradiţionale de evaluare nu mai sunt eficiente în toate  situaţiile. Trebuie folosite metode de evaluare care să facă apel la creativitatea elevului, la gândirea divergentă  sau lucrul în echipă.

Strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative care să ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu dar, mai ales, ceea ce pot să facă.

Principalele metode alternative de  evaluare  sunt:

Observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului elevilor în timpul activităţii didactice este o tehnică necesară pentru a evalua performanţele elevilor dar mai ales pentru a evalua comportamentele afectic-atitudinale. Oferă profesorului o serie de informaţii, diverse şi complete, greu de obţinut astfel prin intermediul metodelor de evaluare tradiţională.

Investigaţia presupune obiective care urmăresc: înţelegerea şi clarificarea sarcinilor; aflarea procedeelor pentru găsirea de informaţii; colectarea şi organizarea datelor sau informaţiilor necesare; formularea şi testarea ipotezelor de lucru; schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dacă este necesar; scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţiei. Oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creator cunoştinţele însuşite şi de a  explora  situaţii  noi  de  învăţare, pe  parcursul unei  ore  de  curs.

Proiectul este o activitate mai amplă decăt investigaţia care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru.Se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile, câtorva săptămâni şi, uneori, pe perioade chiar mai lungi şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a produsului realizat.Proiectul poate fi individual sau de grup. Titlul şi conţinutul proiectului de cercetare dat elevilor vor fi alese cu foarte mare grijă.

În alegerea proiectului trebuie să se ţină seama ca elevii să aibă un anumit interes pentru subiectul respective, să cunoască dinainte unde îşi pot găsi sursele de documentare, să fie dornici de a crea un produs de care să fie mândri.

Proiectele trebuie să fie totdeauna cross-curriculare, dar fundamentate curricular. (fragment)