Step by step – o alternativă la învăţământul tradiţional


Autor: prof. înv. primar  Ion Dumitra
Lic. Pedagogic „Spiru Haret”  Focşani

-articol scris la îndrumarea d-nei prof. Fotin Alexandrina-

După cum bine am constatat cu toţii, fluxul de informaţii din viaţa cotidiană este foarte abundent după Revoluţie. În învăţământul tradiţional ,,şcolile acţionează ca şi cum cel mai important aspect al educaţiei ar fi conţinutul informaţional prin care se educă elevii.Şcolile se concentrează asupra memorării. Produsele sunt faptele pe care elevii le memorează.,,(Caine & Caine). Un studiu făcut de Jan Goodlan -1994- a confirmat că în învăţământul tradiţional modelul obişnuit de transmitere a informaţiei de către învăţătoare este urmat de repetarea informaţiei de către elev.

Aşa se explică apariţia alternativelor educaţionale în învăţământul românesc,una dintre acestea fiind Step by Step. Acesta este creat ca răspuns la cerinţele societăţii, la marile schimbări care au loc. Programele educaţionale pentru copii se bazează pe principiile democraţiei. Copiii din aceste clase sunt încurajaţi să-ţi formuleze şi să- şi exprime propriile opinii, să pună întrebări, să susţină discuţii. Programul Step by Step pentru învăţământul primar pune în valoare respectul reciproc şi responsabilitatea faţă de cei din jur,onestitatea, civismul, seriozitatea. Învăţătoarele care predau în astfel de clase menţin copilul în centrul procesului de învăţare. ,, Educatorii trebuie să le deschidă elevilor calea spre explorarea lumii înconjurătoare, să-i stimuleze să pună întrebări şi să găsească răspunsuri, să-i ajute să înţeleagă complexitatea lumii.,,(Brooks) Prin Step by Step ni se arată o nouă imagine a claselor, o imagine care reflectă posibilităţile lumii şi potenţialul fiecărui copil.

În clasa dominată de învăţătoare şcoala pregăteşte elevii pentru viaţă, iar în cea orientată după necesităţile copilului, şcoala face parte din viaţă.

Programa şcolară este aceeaşi pentru ambele sisteme de învăţământ,diferind doar modul de aplicare a acesteia.

O altă diferenţă care apare între aceste două sisteme de învăţământ este timpul. La clasele tradiţionale o zi de curs poate avea trei ,patru sau cinci ore,o oră de urs derulându-se în 45 de minute,iar la clasele Step by Step programul se desfăşoară în intervalul 8-16 (opt ore), iar timpul se gestionează, nu este strict.

În clasele tradiţionale interacţiunile care au loc sunt mai mult învăţătoare –elev,elev-învăţătoare şi mai puţin elev-elev. În cele Step by Step interacţiunea elev-elev este în aşa fel încurajată, încât cooperarea dintre elevi este preţuită, temele şi materialelesunt sintetizate,iar elevii au libertatea de a-şi urmări propriile idei. ,, Copiii devin mai dornici să-şi asume riscuri şi să muncească în aşa fel încât să fie capabili de a răspunde la provocările intelectuale corecte. Oastfel de perspectivă asupra învăţării modelează condiţiile de mediu şi contribuie la crearea unui respect faţă de copii,în calitatea lor de viitori intelectuali.,,(Brooks)

Pe lângă acesta, diferă şi modul de organizare a unei zile de curs. În clasele tradiţionale, pe parcursul unei zile au loc trei, patru sau cinci ore de curs. Clasa Step by Step este structurată diferit,activităţile desfăşurându-se zilnic în următoarele etape:

–          Întâlnirea de dimineaţă (citire ,,Agendei zilei,, , lucrul la calendarele specifice; citirea şi comentarea ,,Mesajului zilei,, ; prezentarea noutăţilor şi impresiilor)

–          Activitatea pe centre (citire, scriere, matematică, ştiinţe, arte, construcţii);

–          Pauza de masă;

–          Continuarea activităţilor neterminate dimineaţa la centre ,evaluare ;

–          Posibilitatea să mai urmeze o oră de curs care se desfăşoară ca la tradiţional (ed. Fizică, muzica, lb.engleză)

Aranjarea mobilierului în clasă este diferit. În clasa tradiţională catedra este în faţa băncilor (meselor). Aceasta dă impresia de dominator al învăţătoarei faţă de elevi. În clasa Step by Step mobilierul este aranjat pe centre de activitate, fiecare având masa specifică,dulapul corespunzător cu materiale şi panoul de afişare a lucrărilor )evaluări sau alte lucrări de-ale copiilor.Dispare statutul de lider al cadrului didactic,nemaiexistând catedra, acesta devenind parte integrantă a celor din clasă. În faţa clasei sunt cele două şevalete, cu ,,Agenda zilei, mesajul zilei, jocuri sau alte activităţi şi ,, scaunul autorului,, (locul unde fiecare prezintă noutăţile şi impresiile, lucrările realizate, ideile).

Aranjarea copiilor în clasă este şi ea diferită. Majoritatea activităţilor din tradiţional se desfăşoară cu elevii în bănci. În Step by Step copiii stau în mai multe feluri: în semicerc, cu faţa spre şevalete, la centrele de studii, pe mochetă. (fragment)