Tratarea diferenţiată – O şansă pentru reuşita la matematică


Autor: prof. înv. primar şi preşc. Elena Adina Cîrlan
Școala nr. 3 Focșani

   – articol scris la îndrumarea doamnei profesor Claudia Antochi  –

Matematica este disciplina care, prin însăşi esenţa ei — precizia — are menirea de a forma o gândire ordonată, sistematică, investigatoare, creatoare, atât de necesară omului zilelor noastre, care îşi perfecţionează mereu metodele de cunoaştere a lumii.

Prin rezultatele ei, activitatea matematică constituie un instrument de lucru pentru alte ştiinţe, iar prin aspectul ei afectiv este înrudită cu arta. „Matematica pune în joc puteri sufleteşti care nu sunt diferite de cele solicitate de poezie şi arte”, spunea Dan Barbilian.

Primele patru clase au un rol hotărâtor pentru parcurgerea de către elevi a întregului sistem al învăţământului matematic. Un elev care n-a învăţat la timp să calculeze corect, care nu are deprinderi elementare de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor, nu va putea urmări raţionamente matematice complexe, fiind preocupat mai ales de ceea ce ştie că nu ştie, devenind neîncrezător în puterile sale. În schimb, elevul care posedă cunoştinţele şi capacităţile specifice de bază, pătrunde uşor în miezul noţiunilor noi, gândirea lui fiind capabilă de eforturi ascendente. El trăieşte bucuria succesului, câştigând încredere în forţele proprii.

Nu e greu să ştii operaţiile matematice, ci să îl faci pe elevul de vârstă şcolară mică să opereze cu ele. Trebuie să avem în permanenţă în vedere faptul că sub aparenţa evenimentelor din sala de clasă se ascunde o lume complexă de psihologii individuale, în care învăţătorul trebuie să pătrundă pentru a o cunoaşte cât mai bine şi de care trebuie să ţină seama în activitatea sa.

Copiii care au dificultăţi în învăţare trebuie înţeleşi. Nereuşitele lor şcolare sunt puse deseori pe seama leneviei, neastâmpărului sau sfidării deliberate şi, în consecinţă, ei sunt supuşi presiunilor pentru a realiza imposibilul.

Elevul incapabil de rezultate excelente în sistemul educaţional nu este cu nimic mai prejos decât colegii săi. El are aceeaşi valoare umană şi demnitate ca şi „vedeta intelectuală” a clasei.

Tratarea diferenţiată la lecţia de matematică urmăreşte valorificarea la maximum a potenţialului intelectual al fiecărui elev, determinându-l pe acesta să-şi depăşească teama şi neîncrederea şi să devină participant activ la propria formare.

Învǎţarea individualizatǎ este un mod de abordare educaţionalǎ care vizeazǎ contribuţia fiecǎrui copil adusǎ la situaţia predǎrii şi învǎţǎrii. Premisa acestui mod de abordare este aceea cǎ niciodatǎ doi copii nu încep o activitate educaţionalǎ în acelaşi fel. Copiii contribuie la activitate cu propriile lor experienţe, atitudini, abilitǎţi etc. Pentru a preda eficient, cadrul didactic trebuie sǎ fie receptiv la aceste diferenţe. Dascǎlul şi copilul se influenţeazǎ reciproc, între ei stabilindu-se o relaţie de comunicare bazatǎ pe încredere şi sinceritate. (fragment)