Studiu de specialitate – Rolul culorii în activitatea de învăţare a matematicii


Autor: prof. Dima Ionel,
Colegiul Tehnic  „ Ion Mincu” Timişoara

Cu cât memoria este mai bogată, cu atât apariția asociațiilor este mai mare. Asocierea reprezintă realizarea de legături între imaginație și memorie. Cuvintele auzite se rețin în proporție de 20%, cele scrise în proporție de 30%, iar cele văzute, scrise și auzite concomitent și pronunțate,  în proporție de 70%.

Prin canalul optic se primesc de 6 ori mai multe informații decât prin canalul auditiv. Ideal este să fie auzite cuvintele și concomitent să fie văzute scrise ( pronunțate de receptor și scrise de către acesta ). Culoarea are un impact foarte mare asupra modului de înţelegere a materiilor şcolare. Sublinierea cuvintelor cheie se poate realiza prin folosirea culorilor, urmărindu – se mărirea câmpului de vizibilitate orizontală și verticală. Acțiunile care solicită puternic atenția, râmân în memorie. Considerăm că învățarea devine mai activă prin folosirea culorii, a unor asociații vizuale.

Studiul a fost efectuat asupra 58 de elevi, din 2 clase paralele. S – a realizat testarea iniţială şi s – a calculat media pe clasă (media 6,50 pentru IX A  şi media 6,10 pentru IXC ), rezultatele fiind oarecum similare. 

TABEL 1 :  REZULTATE OBȚINUTE LA TESTAREA INIȚIALĂ

La una din clase ( IX A), la tema : „Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie” , la Teorema sinusurilor s – a folosit culoarea galben, culoarea fiind folosită şi pentru marcarea segmentelor din figura ajutătoare, iar pentru Teorema cosinusului a fost utilizată culoarea albastră, cerându – li – se şi elevilor să folosească aceleaşi culori.  La cealaltă clasă nu au fost utilizate culori. (fragment)